Previous Page  20 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 194 Next Page
Page Background

14

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

2431

• Load rating up to 20kg

• 100% extension

• 16mm slide thickness

• Low profile: only 20 mm high

• No

ś

no

ś

ć do 20 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 16 mm

• Niski profil – wysoko

ś

ć tylkko

20 mm

• Nosnost až 20 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 16 mm

• Nízký profil – výška pouze

20 mm

Notes:

• Fixing recommendation: M3 screw/

3mm wood screw

• Max. head. ht. 1.8mm/Ø5.6mm

• Horizontal mounting not recommended

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information go

to page 169 of the catalogue.

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M3/Vrut do

d

ř

eva 3 mm

• Maximální výška hlavy 1,8 mm/Ø 5,6 mm

• Vodorovnou montáž nedoporučujeme

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M3/Wkr

ę

t do

drewna 3 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 1,8 mm/Ø5,6 mm

• Monta

ż

poziomy niezalecany

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

80,000

16.0

20.0

2431

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

W

L

DZ2431-0015

150

156

-

-

95.0

110.0

0.32

15

DZ2431-0020

200

231

-

-

145.0

160.0

0.43

17

DZ2431-0025

250

280

-

-

195.0

210.0

0.55

19

DZ2431-0030

300

329

-

160.0

245.0

260.0

0.67

20

DZ2431-0035

350

379

-

210.0

295.0

310.0

0.79

20

DZ2431-0040

400

428

-

260.0

345.0

360.0

0.90

18

DZ2431-0045

450

477

205.0

310.0

395.0

410.0

1.02

16

DZ2431-0050

500

526

230.0

360.0

445.0

460.0

1.15

13