Previous Page  19 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 194 Next Page
Page Background

13

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Light duty slides, load rating up to 50kg

Prowadnice do niewielkich obci

ąż

e

ń

do 50 kg

Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg

Model

Load kg

Cycles

Travel

Disconnect

Corrosion resistant

Page

Model

No

ś

no

ś

ć kg

Cykli

Wysuw

Rozł

ą

czanie

Odporne na korozj

ę

Strona

Model

Nosnost kg

Cykly

Výsuv

Odpojení

Korozivzdorné

Strana

2431

20

80,000

100%

14

2731CL

30

80,000

100%

15

3732

40

80,000

100%

17

2601

45

80,000

100%

19

2642

45

80,000

100%

20

3832

50

80,000

100%

21

DH3832

50

80,000

100%

23

3832EC-B

45

80,000

100%

25

3832DO

45

50

80,000

10,000

100%

27

3832SC/HDSC

45

50

80,000

10,000

100%

29

3832TR/HDTR

45

80,000

100%

31

7400-50SC

45

80,000

100%+

33

DA5321

50

40,000

100%+

34

2421

16

80,000

75%

35

DS2728

20

80,000

75%

36

2109

35

50,000

75%

37

2132

35

50

80,000

10,000

75%

38

2132DO

35

50

80,000

10,000

75%

40

0201

50

10,000

75%

41

2002

35

50,000

2-way

42

2026

50

50,000

2-way

43

3630

45

80,000

2-way

44