Previous Page  186 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 186 / 194 Next Page
Page Background

180

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Výb

ě

r výsuv

ů

• Materiál/povrchová úprava (výjimky najdete v jednotlivých datových formulá

ř

ích)

Profilyy

--

m

ě

kká ocel válcovaná za studena

--

nerezová ocel válcovaná za studena (1.4301 austenitická ocel)

--

hliník (

ř

ada 6000

Klece

--

pozinkované, válcované za studena

--

nerezová ocel (1.4301 austenitická ocel)

--

plast (nylon 6-6)

Kuličky

--

uhlíková chromovaná ocel

--

nerezová ocel (1.4034 feritická ocel)

--

polymer

Mazivo

--

Mazací tuk pro nízké a vysoké teploty, minimální provozní rozsah -20 °C až +110 °C

--

Mazivo používané v nerezových výsuvech je určeno pro potraviná

ř

ské účely. Není škodlivé pro zdraví, pokud

je použito podle pokyn

ů

, nemá žádnou chu

ť

ani zápach a je vhodné k použití tam, kde je styk s potravinami

nevyhnutelný. Navíc mazivo neobsahuje žádné t

ě

kavé organické složky.

• P

ř

edpony pro objednávání výsuv

ů

:

--

DZ – Elektrolyticky pozinkované a mod

ř

e pasivované

--

DB – Elektrolyticky pozinkované a čern

ě

pasivované

--

DW – Bílé

--

DH – Korozivzdorné (až do 96 hodin)

--

DS – Nerezová ocel

--

DA – Hliník

--

DP – Korozivzdorné (až do 500 hodin)