Previous Page  184 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 184 / 194 Next Page
Page Background

178

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

• Doporučená poloha výsuvu zásuvky pro maximální stabilitu

2. Výsuvnost (TR)

• 75% – zásuvka se otev

ř

e p

ř

ibližn

ě

na 75 % celkové

délky výsuvu

• 100 % – zásuvka se otev

ř

e na stejnou délku jako je

délka výsuvu

• 100 %+ – výsuv s p

ř

esahem. Zásuvka se otev

ř

e o délku

v

ě

tší než je délka výsuvu

• V

ě

tšina plnovýsuv

ů

(100 %) má nominální p

ř

esah.

Údaje najdete na jednotlivých stránkách

3. Délka výsuvu (SL)

• Délka výsuvu se m

ěř

í jako nejdelší rozm

ě

r zcela zasunutého výsuvu. Jako pravidlo, vždy použijte maximální

povolenou délku pro aplikaci

Výb

ě

r výsuv

ů

LC

SL = Délka výsuvu TR = Výsuvnost

Nicht zu empfehlen

Gut

Akzeptabel

4

7