Previous Page  180 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 180 / 194 Next Page
Page Background

174

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Dobór prowadnic

• Dzi

ę

ki temu szuflada uzyskuje maksimum stabilno

ś

ci

2. Wysuw (TR)

• Cz

ęś

ciowy – prowadnica wysuwa si

ę

na około

75 % swojej długo

ś

ci

• Pełny – prowadnica wysuwa si

ę

na 100 %

swojej długo

ś

ci

• Nadwysuw – prowadnica wysuwa si

ę

na odległo

ś

ć

wi

ę

ksz

ą

od swojej długo

ś

ć (100 %+)

• Wi

ę

kszo

ś

ć prowadnic z pełnym (100 %) wysuwem

ma nominalny nadwysuw. Szczegóły podano w kartach

katalogowych poszczególnych produktów

3. Długo

ś

ć prowadnicy (SL)

• Długo

ś

ć prowadnicy jest mierzona jako najdłu

ż

szy wymiar całkowicie wsuni

ę

tej prowadnicy. Nale

ż

y zawsze

stosować prowadnic

ę

mo

ż

liwie najdłu

ż

sz

ą

dla danego zastosowania

LC

SL = Długo

ś

ć prowadnicy TR = Wysuw

Niezalecana

Dobra

OK

4

7