Previous Page  172 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 172 / 194 Next Page
Page Background

166

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

CPU holders

Uchwyty do podwieszenia komputera

Držáky na počítače

CPUH-005

• The holder is mounted under

the desk on a glide track and

can be swivelled through 360°

at any position along the track

• Easy access to service cables

and ports

• Silver pull grip supplied with

black and silver versions

• Track length 451mm

(455mm installed)

• Weight per unit: 2.20kg

• Order codes:

Black: EGCPUH-005BK

Silver: EGCPUH-005SL

CPUH-005

• Uchwyt jest montowany pod

blatem na szynie

ś

lizgowej i

mo

ż

e być obracany o 360° w

dowolnej pozycji wzdłu

ż

szyny

• Łatwy dost

ę

p do przewodów

i portów

• Srebrny wyci

ą

gany zacisk

dostarczany w wersjach

czarnej i srebrnej

• Długo

ś

ć szyny 451 mm

(zainstalowana 455 mm)

• Masa zespołu: 2,20 kg

• Kody zamówienia:

Czarnym: EGCPUH-005BK

Srebrnym: EGCPUH-005SL

CPUH-005

• Držák se montuje pod st

ů

l na

kluznou lištu a lze jej otáčet

o 360° libovolným sm

ě

rem

podél lišty

• Snadný p

ř

ístup k kabel

ů

m

a port

ů

m

• St

ř

íbrné vytahovací madlo

dodáno s černými a st

ř

íbrnými

verzemi

• Délka lišty 451 mm

(instalovaná 455 mm)

• Hmotnost na jednotku:

2,20 kg

• Kódy pro objednávání:

Černé: EGCPUH-005BK

St

ř

íbrné: EGCPUH-005SL

CPUH-201

• Holder attaches directly to

underside of desk

• Weight per unit: 0.39kg

• Order codes:

Black: EGCPUH-201BK

Silver: EGCPUH-201SL

CPUH-201

• Uchwyt montowany

bezpo

ś

rednio do spodu blatu

• Masa zespołu: 0,39 kg

• Kody zamówienia:

Czarnym: EGCPUH-201BK

Srebrnym: EGCPUH-201SL

CPUH-201

• Držák se p

ř

ipev

ň

uje p

ř

ímo na

spodní stranu stolu

• Hmotnost na jednotku:

0,39 kg

• Kódy pro objednávání:

Černé: EGCPUH-201BK

St

ř

íbrné: EGCPUH-201SL