Previous Page  170 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 170 / 194 Next Page
Page Background

164

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Keyboard trays

Basic tray

• Load rating up to 25kg

• Mouse surface is swivel

mounted for storage under

narrow desktops

• Mounted on high quality

Accuride slides for stability

and easy stowage

• Black foam palm rest

• Weight per unit: 3.31kg

• Order codes:

Black: EGTRAY-201BK

Półka podstawowa

• No

ś

no

ś

ć do 25 kg

• Obrotowa podkładka pod

mysz

ę

w celu przechowywania

pod w

ą

skim blatem

• Montowana na wysokiej

jako

ś

ci prowadnicach

Accuride dla stabilno

ś

ci i

łatwego wsuwania

• Czarna piankowa podpórka

pod nadgarstek

• Masa zespołu: 3,31 kg

• Kod zamówienia:

EGTRAY-201BK

Základní výsuv

• Nosnost až 25 kg

• Podložka pro myš je otočn

ě

montována pro skladování

pod úzkým stolem

• Montován na vysoce kvalitních

výsuvech Accuride pro

stabilitu a snadné zasunutí

• Op

ě

rka rukou z černé p

ě

ny

• Hmotnost na jednotku:

3,31 kg

• Kód pro objednávání:

EGTRAY-201BK

Półki klawiaturowe

Výsuvy pro klávesnice

495

60 min.

93 max.

110 min.

143 max.

239

648

751

203

165

136.5

352.5

495

503

60 min.

93 max.

110 min.

143 max.

136.5

352.5

503

648

751

203

165

152

218

TRAY 200

TRAY 300

495

60 min.

93 max.

110 min.

143 max.

239

648

751

203

165

136.5

352.5

495

503

60 min.

93 max.

110 min.

143 max.

136.5

352.5

503

648

751

203

165

152

218

706.42

15.5

9.7

40.7

34

15.5

505.38

214.16

63.55

280.21

510.39

225.59

360º

239.8

39.5

286.8

38.1

400.0

31.0

149.0

382.1

28.8

76.3

7.7

12.7

6.5

TRAY 201

706.42

15.5

9.7

40.7

34

15.5

505.38

214.16

63.55

280.21

510.39

225.59

360º

239.8

39.5

286.8

38.1

400.0

31.0

149.0

382.1

28.8

76.3

7.7

12.7

6.5