Previous Page  169 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 169 / 194 Next Page
Page Background

163

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Keyboard trays

Półki klawiaturowe

Výsuvy pro klávesnice

• Takes the keyboard off the

desk to maximise space

and put the user at the

correct distance from the

display screen

• Mounted on Accuride slides

for stability and easy stowage

• In-line mouse surface to

reduce over reaching

• Palm rest included with

all versions

• Mouse can be used on left or

right side

• Installation instructions

included

• Pozwala usun

ą

ć klawiatur

ę

z

blatu biurka, aby maksymalnie

zwi

ę

kszyć miejsce i zapewnić

u

ż

ytkownikowi prawidłow

ą

odległo

ś

ć od ekranu

• Zamontowane na

prowadnicach Accuride dla

stabilno

ś

ci i łatwego wsuwania

• Podkładka pod mysz z boku,

ż

eby nie trzeba było daleko

si

ę

gać

• Podpórka pod nadgarstek we

wszystkich wersjach

• Mysz mo

ż

e być u

ż

ywana po

lewej lub po prawej stronie

• Instrukcje monta

ż

u w zestawie

• Odsune klávesnici ze stolu

k maximalizaci prostoru a

umís

ť

uje uživatele do správné

vzdálenosti od obrazovky

• Montovány na výsuvech

Accuride pro stabilitu a

snadné zasunutí

• Podložka pro myš ke snížení

nadm

ě

rného natahování

• Op

ě

rka rukou ve všech verzích

• Myš lze používat na levé nebo

pravé stran

ě

• Instalační pokyny p

ř

iloženy

Standard tray

• Load rating up to 34kg

• Keyboard angled at -7°

• Black foam palm rest

• Part extension slides with

hold-in and hold-out features

• Height adjustable on

installation

• 5 year warranty

• Weight per unit: 4.91kg

• Order code:

CBERGO-TRAY200

Półka standardowa

• No

ś

no

ś

ć do 34 kg

• Klawiatura nachylona pod

k

ą

tem -7°

• Czarna piankowa podpórka

pod nadgarstek

• Cz

ęś

ciowy wysuw na

prowadnicah z funkcj

ą

zatrzasku

w pozycji wsuni

ę

tej i wysuni

ę

tej

• Wysoko

ś

ć regulowana przy

monta

ż

u

• 5-letnia gwarancja

• Masa zespołu: 4,91 kg

• Kod zamówienia:

CBERGO-TRAY200

Standardní výsuv

• Nosnost až 34 kg

• Klávesnice pod úhlem -7°

• Op

ě

rka rukou z černé p

ě

ny

• Částečný výsuv s p

ř

idržením v

zasunuté a ve vysunuté poloze

• P

ř

izp

ů

sobení výšky p

ř

i

instalaci

• Záruka 5 let

• Hmotnost na jednotku:

4,91 kg

• Kód pro objednávání:

CBERGO-TRAY200

Deluxe tray

• Load rating up to 45kg

• Keyboard angle adjustable

between 0°, -3.5° and -7°

• Black gel palm rest

• Full extension slides with

hold‑in, hold-out and

intermediate features

• Height adjustable on

installation

• Storage compartment for

pens, CDs, etc.

• 5 year warranty

• Weight per unit: 7.04kg

• Order code:

CBERGO-TRAY300

Półka deluxe

• No

ś

no

ś

ć do 45 kg

• Nachylenie klawiatury

regulowanie od 0°, -3,5° i -7°

• Czarna

ż

elowa podpórka pod

nadgarstek

• Pełny wysuw na prowadnicach

z zatrzaskiem w pozycji

wsuni

ę

tej, wysuni

ę

tej i

po

ś

redniej

• Wysoko

ś

ć regulowana przy

monta

ż

u

• Przegródka do

przechowywania pisaków, płyt

CD itd

• 5-letnia gwarancja

• Masa zespołu: 7,04 kg

• Kod zamówienia:

CBERGO-TRAY300

Výsuv deluxe

• Nosnost až 45 kg

• Úhel klávesnice

p

ř

izp

ů

sobitelný mezi 0°,

-3.5° a -7°

• Op

ě

rka rukou z černého gelu

• Plnovýsuv s p

ř

idržením v

zasunuté poloze, ve vysunuté

poloze a uprost

ř

ed

• P

ř

izp

ů

sobení výšky p

ř

i

instalaci

• P

ř

ihrádka ke skladování tužek,

CD atd.

• Záruka 5 let

• Hmotnost na jednotku:

7,04 kg

• Kód pro objednávání:

CBERGO-TRAY300