Previous Page  167 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 167 / 194 Next Page
Page Background

161

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DBLIFT-0127

• Remote control flat panel

TV lift

• Load rating up to 54kg

• Travel 864mm

• Accommodates most TVs up

to 85cm tall

• Raises to fully extended

position in 22 seconds

• Pre-wired and pre-mounted to

backboard for easy installation

• Hole and slot pattern

accommodates a wide variety

of TV mounting brackets

(not included)

• Built in auto-reverse

safety feature

• CE approved components

• Fixing hardware included

• Weight per unit: 37kg

• Zdalnie sterowany podno

ś

nik

do płaskich telewizorów

• No

ś

no

ś

ć do 54 kg

• Wysuw 864 mm

• Obsługuje wi

ę

kszo

ś

ć

telewizorów o wysoko

ś

ci do

85 cm

• Podnosi si

ę

do pozycji

całkowicie wysuni

ę

tej w czasie

krótszym ni

ż

22 sekund

• Wst

ę

pnie okablowany

i zmontowany na płycie w celu

łatwej instalacji

• Rozstaw otworów i szczelin

odpowiada szerokiemu

zakresowi uchwytów

monta

ż

owych do telewizorów

(uchwyt nie jest elementem

dostawy)

• Wbudowana funkcja

bezpiecze

ń

stwa autorewers

• Podzespoły z aprobat

ą

CE

• Elementy zł

ą

czne w zestawie

• Masa zespołu: 37 kg

• Zdvih pro TV s plochou

obrazovkou a dálkovým

ovládáním

• Nosnost až 54 kg

• Zdvih 864 mm

• Vhodný pro v

ě

tšinu televizor

ů

do výšky 85 cm

• Zvedne se do pln

ě

vytažené

polohy b

ě

hem 22 sekund

• P

ř

edem zapojené vodiče a

namontovaný na desku pro

snadnou instalaci

• Otvory a št

ě

rbiny jsou vhodné

pro širokou škálu montážních

držák

ů

pro TV (držák není

součástí dodávky)

• Vestav

ě

ný bezpečnostní prvek

k automatickému otočení

• Součástky schváleny podle CE

• Spojovací materiál je součástí

dodávky

• Hmotnost na jednotku: 37 kg

5,000

710

60 Typ.

710 min – 1524 max

223

1673 – 1724

223

50 Typ.

205 Typ.

† 10 x 82º (10X)

20 Typ.

230 Typ.

250 Typ.

250 Typ.

80.3

864

860