Previous Page  163 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 163 / 194 Next Page
Page Background

157

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Media hardware collection

Akcesoria do multimediów

Kování pro multimédia

DBLIFT-0019

Mechanical lift / Podno

ś

nik mechaniczny / Mechanický zdvih

158

23090221

VESA bracket with tilt / Uchwyt VESA z przechyleniem / Držák VESA s naklon

ě

ním

159

23090421

VESA bracket without tilt / Uchwyt VESA bez przechylenia / Držák VESA bez naklon

ě

159

DBLIFT-0127

Flat panel TV lift / Podno

ś

nik do płaskich telewizorów / Zdvih pro TV s plochým panelem

161

CBERGO-TRAY200

Keyboard tray / Półka klawiaturowa / Výsuv pro klávesnice

163

CBERGO-TRAY300

Keyboard tray / Półka klawiaturowa / Výsuv pro klávesnice

163

TRAY-201

Keyboard tray / Półka klawiaturowa / Výsuv pro klávesnice

164

CPUH-004

CPU holder / Uchwyt do podwieszenia komputera / Držák na počítač

165

CPUH-005

CPU holder / Uchwyt do podwieszenia komputera / Držák na počítač

167

CPUH-201

CPU holder / Uchwyt do podwieszenia komputera / Držák na počítač

167

Model

Kit

Page

Model

Zestaw

Strona

Model

Sada

Strana

Krisztián Tolvaj

Galax Co.