Previous Page  160 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 160 / 194 Next Page
Page Background

154

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Cable carriers

Prowadniki przewodów

Držáky kabel

ů

711.2

22.40

412.50

57.20 25.10

25.10

Ø6.5 x 14

63.50 44.5

12.7

44.50

38.10

Ø6.35

17.50

63.50 TYP.

54.00

A

CC5AD

Notes:

• Not suitable for slides over 700mm in length

• 2 fixing holes used on each end of bracket

is recommended

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

A = Cabinet hinge

Uwagi:

• Nieodpowiednie dla prowadnic o długo

ś

ci

powy

ż

ej 700 mm

• Nieodpowiednie dla prowadnic o długo

ś

ci

powy

ż

ej 700 mm

• Tolerancje wymiarów zawieraj

ą

rysunki 2D CAD

A = Zawias szafy

Poznámky:

• Není vhodné pro výsuvy o délce p

ř

es 700 mm

• Doporučujeme 2 montážní otvory na každém

konci úhelníku

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

A = Záv

ě

s sk

ř

ín

ě

33.06

63.50