Previous Page  158 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 158 / 194 Next Page
Page Background

152

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

P

ř

íslušenství pro elektrosk

ř

ín

ě

a rozvad

ě

če

Enclosure mounting accessories

Akcesoria do monta

ż

u w szafach elektrycznych i teleinformatycznych

B (=)

B (=)

A (=)

A (=)

A (=)

A (=)

A (=)

A (=)

A (=)

A (=)

fig c1

fig c2

Montážní úhelníky

Volitelné úhelníky pro zjednodušení montáže výsuv

ů

v elektrosk

ř

íni. Viz tabulka k volb

ě

úhelník

ů

na stran

ě

 155.

•Všechny úhelníky jsou dodávány v sadách se spojovacím materiálem

•Krátké pevné úhelníky se obvykle používají na p

ř

ední stran

ě

podvozku a krátké/dlouhé p

ř

izp

ů

sobitelné

úhelníky vzadu

Montáž Montáž v elektrosk

ř

íni (bez úhelník

ů

Accuride)

1. Zajist

ě

te, aby byly strany sk

ř

ín

ě

paralelní a strany podvozku paralelní a zarovnané se sk

ř

íní

2. Namontujte výsuvy ke sk

ř

íni a poté podvozek k výsuv

ů

m

3. Zkontrolujte, zda se podvozek pohybuje rovnom

ě

rn

ě

a hladce

4. Pokud se objeví zadírání anebo není pohyb výsuvu uspokojivý:

•Uvoln

ě

te šroub na hlavním profilu sk

ř

ín

ě

a poté na profilu podvozku

•S jednotkou prove

ď

te n

ě

kolik cykl

ů

•Pokud se pohyb zlepšil, utáhn

ě

te šrouby a prove

ď

te op

ě

t cyklus

•Pokud není pohyb uspokojivý, pak m

ů

že být problém se sk

ř

íní nebo podvozkem

Montáž v elektrosk

ř

ín

ě

s úhelníky Accuride k instalaci do lišty rack

1. Zajist

ě

te, aby byly strany sk

ř

ín

ě

paralelní a strany podvozku paralelní a zarovnané se sk

ř

íní

2. S využitím sad úhelník

ů

namontujte úhelníky ke vn

ě

jším profil

ů

m výsuv

ů

. Voln

ě

p

ř

išroubujte zadní úhelníky.

3. Instalujte výsuvy do racku a zajist

ě

te maticemi.

4. Namontujte vnit

ř

ní profile výsuv

ů

k podvozku.

5. Zkontrolujte, zda se podvozek pohybuje rovnom

ě

rn

ě

a hladce

6. Pokud se objeví zadírání anebo není pohyb výsuvu uspokojivý:

•Uvoln

ě

te šrouby na zadních montážních úhelnících (obr. c1) a p

ř

izp

ů

sobte úhelníky

•Uvoln

ě

te šrouby na panelu podvozku (obr. c2)

•S jednotkou prove

ď

te n

ě

kolik cykl

ů

•Pokud se pohyb zlepšil, utáhn

ě

te šrouby a prove

ď

te op

ě

t cyklus

•Pokud není pohyb uspokojivý, pak m

ů

že být problém se sk

ř

íní nebo podvozkem

V p

ř

ípad

ě

pochybností doporučujeme poradit se s místním zástupcem společnosti Accuride o vhodnosti produktu.