Previous Page  15 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 194 Next Page
Page Background

9

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Model

Page / Strona / Strana

Model

Page / Strona / Strana

Part number index

Indeks numerów cz

ęś

ci

Rejst

ř

ík čísel díl

ů

63450-4 (DZ)

155

63460-4 (DZ)

155

63480-4 (DZ)

155

63485-4 (DZ)

155

65490-4 (DZ)

155

65050-1 (DB)

67

22409611

129

23090221

159

23090421

159

23090621

159

23090821

159

41800650

162

41800654

162

81020590

121

81020690

121

81020790

121

81020890

121

CC5AD (DZ)

153

CC11-AD (DZ)

153

CPUH-004 (BK/SL)

165

CPUH-005 (BK/SL)

166

CPUH-201 (BK/SL)

166

HAND (DB)

147

HANL (DB)

147

HAN3 (DS)

148

HAN4 (DY)

148

LADD (DZ)

137

LIFT-0019 (DB)

158

LIFT-0127 (DB)

161

TRAY-200 (CB)

163

TRAY-201 (BK)

164

TRAY-300 (CB)

163

3832HDSC (DZ)

29

3832TR (DZ/DB/DW)

31

3832HDTR (DZ)

31

4120 (DA)

92

4140 (DA)

90

4160 (DA)

88

4190 (DA)

125

5321 (DA)

34

5321 (DZ)

75

5321 (DS)

78

5321EC (DZ)

68

5321SC (DZ)

73

5321-60 (DZ)

71

5322 (DS)

72

5343 (DZ)

66

5344 (DZ)

66

5417 (DZ

62/69

5417EC (DZ)

46

5517-50 (DZ)

48

5517-60 (DZ)

50

6026 (DZ)

94

7400-50SC (DZ)

33

7957 (DZ)

77

9301 (DZ)

81

9301 (DP)

82

9308 (DZ)

84

61040 (DZ)

117

61050 (DZ)

117

633xx (DZ/DB/DW)

128

634xx (DZ)

129

635xx (DZ)

133

63374-4 (DZ)

155