Previous Page  148 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 148 / 194 Next Page
Page Background

142

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

Mounting brackets for sliding doors

K

ą

towniki monta

ż

owe do drzwi przesuwnych

Montážní úhelníky pro posuvné dve

ř

e

Item

Order code

W (kg)

1.2m track x 1 (no fixing holes)

DA0115-0120RC

0.635

2.4m track x 1 (no fixing holes)

DA0115-0240RC

1.270

1.2m track x 1 (with fixing holes x 12)

DA0115-0120RCH

0.635

2.4m track x 1 (with fixing holes x 24)

DA0115-0240RCH

1.270

Carriage (stainless steel) x 1

DS0115-CASSRC

0.120

Carriage (polymer balls) x 1

DP0115-CASSRC

0.085

End stops (1 stop + 2 screws)

DA0115-STOPRC

0.007

Soft-close mechanism

DP0115-ECRC-2

0.120

Pozycja

Kod zamówienia

W (kg)

Szyna 1,2 m x 1 (bez otworów monta

ż

owych)

DA0115-0120RC

0.635

Szyna 2,4 m x 1 (bez otworów monta

ż

owych)

DA0115-0240RC

1.270

Szyna 1,2 m x 1 (z otworami monta

ż

owymi)

DA0115-0120RCH

0.635

Szyna 2,4 m x 1 (z otworami monta

ż

owymi)

DA0115-0240RCH

1.270

Wózek (kulki ze stali nierdzewnej) x 1

DS0115-CASSRC

0.120

Wózek (kulki polimerowe) x 1

DP0115-CASSRC

0.085

Zderzaki kra

ń

cowe (1 zderzak + 2 wkr

ę

ty)

DA0115-STOPRC

0.007

Mechanizm mi

ę

kkiego domykania

DP0115-ECRC-2

0.120

Položka

Kód objednávky

W (kg)

1,2m vedení x 1 (bez upínacích otvor

ů

)

DA0115-0120RC

0.635

2,4m vedení x 1 (bez upínacích otvor

ů

)

DA0115-0240RC

1.270

1,2m vedení x 1 (s upínacími otvory x 12)

DA0115-0120RCH

0.635

2,4m vedení x 1 (s upínacími otvory x 24)

DA0115-0240RCH

1.270

B

ě

houn (nerezová ocel) x 1

DS0115-CASSRC

0.120

B

ě

houn (polymerové kuličky) x 1

DP0115-CASSRC

0.085

Koncové zarážky (1 zarážka + 2 šrouby)

DA0115-STOPRC

0.007

Mechanismus samozasunutí s tlumením

DP0115-ECRC-2

0.120