Previous Page  147 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 147 / 194 Next Page
Page Background

141

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

Mounting brackets for sliding doors

• Use with DA0115RC track and

recirculating ball carriages

• Maximum door weight 130kg

• 3 bracket options for door

thicknesses up to 40mm*

• Brackets supplied as a pair, no

fixings included

• Customer cuts track to length

• Optional soft-close

mechanism

• Stosowane z szyn

ą

DA0115RC

z wózkami obiegowymi

• Maksymalna masa drzwi

130 kg

• 3 k

ą

towniki w opcji dla drzwi o

grubo

ś

ci do 40 mm*

• Para k

ą

towników w zestawie,

bez elementów zł

ą

cznych

• Klient docina szyn

ę

na

wymagan

ą

długo

ś

ć

• Opcjonalne mechanizm

mi

ę

kkiego domykania

• Určeno pro použití s lineárním

vedením s ob

ě

žnými kuličkami

DA0115RC

• Maximální hmotnost dve

ř

í

130 kg

• 3 rozm

ě

ry úhelník

ů

pro dve

ř

e o

tlouš

ť

ce do 40 mm

• Úhelníky se dodávají v páru,

spojovací materiál není

p

ř

iložen

• Zákazník se

ř

ízne dráhu na

požadovanou délku

• Volitelný mechanismus

zajiš

ť

ující plynulé dov

ř

ení

K

ą

towniki monta

ż

owe do drzwi przesuwnych

Montážní úhelníky pro posuvné dve

ř

e

Order code

Kod zamówienia

Kód objednávky

A (mm)

B (mm)

W (kg)

DZ0115-BRKT10RC

10.0

22.3

0.123

DZ0115-BRKT15RC

15.0

27.3

0.134

DZ0115-BRKT20RC

20.0

32.3*

0.142

* Use a support beam to offset the track and allow free movement of doors 32mm – 40mm thick

*U

ż

yj belki podporowej do podparcia toru, umo

ż

liwiaj

ą

c swobodny przesuw drzwi o grubo

ś

ci 32 – 40 mm

*Použijte podp

ů

rný profil k vyrovnání vedení a zajiš

ní volného pohybu dve

ř

í o tlouš

ť

ce 32 mm – 40 mm

80,000m

B

A