Previous Page  145 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 145 / 194 Next Page
Page Background

139

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Sliding door mounting kit

Item

Order code

W (kg)

2.4m track x 1

DA0116-0240RC

3.15

3.6m track x 1

DA0116-0360RC

4.72

Carriage (stainless steel balls) x 1

DS0116-CASSRC

0.565

Carriage (polymer balls) x 1

DP0116-CASSRC

0.415

End stops (2 stops + 2 screws)

DA0116-STOPRC

0.051

3.6m support beam x 1*

DA0116-SUPPRC

8.75

3.6m fascia x 1

DA0116-FASCRC

5.25

Fascia end caps (2 caps + 8 screws)

DA0116-ECAPRC-2

0.153

Bracket kit x 1

DS0116-BRKTRC

0.73

Damper x 1

DP0116-ECRC

0.135

Pozycja

Kod zamówienia

W (kg)

Szyna 2,4m x 1

DA0116-0240RC

3.15

Szyna 3,6m x 1

DA0116-0360RC

4.72

Wózek (kulki ze stali nierdzewnej) x 1

DS0116-CASSRC

0.565

Wózek (kulki polimerowe) x 1

DP0116-CASSRC

0.415

Zderzaki kra

ń

cowe (2 zderzaki + 2 wkr

ę

ty)

DA0116-STOPRC

0.051

Belka wsporcza o dł. 3,6 m x 1*

DA0116-SUPPRC

8.75

Osłona szyny o dł. 3,6 m x 1

DA0116-FASCRC

5.25

Za

ś

lepki osłony szyny (2 za

ś

lepki + 8

wkr

ę

tów)

DA0116-ECAPRC-2

0.153

Zestaw k

ą

towników x 1

DS0116-BRKTRC

0.73

Tłumik x 1

DP0116-ECRC

0.135

Položka

Kód pro objednávání

W (kg)

Lišta 2,4m x 1

DA0116-0240RC

3.15

Lišta 3,6m x 1

DA0116-0360RC

4.72

Vozík (nerezové kuličky) x 1

DS0116-CASSRC

0.565

Vozík (polymerové kuličky) x 1

DP0116-CASSRC

0.415

Koncové zarážky (2 zarážky + 2 šrouby)

DA0116-STOPRC

0.051

3,6m podp

ů

rný nosník x 1*

DA0116-SUPPRC

8.75

3,6m kryt x 1

DA0116-FASCRC

5.25

Koncová víčka krytu (2 víčka + 8 šroub

ů

)

DA0116-ECAPRC-2

0.153

Sada úhelník

ů

x 1

DS0116-BRKTRC

0.73

Tlumič x 1

DP0116-ECRC

0.135

* The support beam offsets the track to allow free movement of doors up to 58mm thick.

* Szyna jest przesuni

ę

ta wzgl

ę

dem belki wsporczej, dzi

ę

ki czemu umo

ż

liwia swobodny ruch drzwi o grubo

ś

ci do 58 mm.

* Podp

ů

rný nosník vyrovnává vedení, aby byl umožn

ě

n volný pohyb dve

ř

í o tlouš

ť

ce až 58 mm.

Zestaw monta

ż

owy do drzwi przesuwnych

Montážní sada pro posuvné dve

ř

e

40.0

70.7

58.0

27.7

168.1

124.9

72.0