Previous Page  142 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 142 / 194 Next Page
Page Background

136

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

635xx

5321EC

Notes:

• Customer supplies hardware to mount brackets

to base and/or platform/drawer

• Cold rolled steel

• Dimensions for reference only

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

S

= Side-mount

B

= Bottom-mount

IM

= Inner member

OM

= Outer member

Poznámky:

• Zákazník dodá spojovací materiál k montáži

úhelník

ů

k základn

ě

a/nebo pod desku/k zásuvce

• Ocel válcovaná za studena

• Rozm

ě

ry jsou pouze k odkazu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

S

= Boční montáž

B

= Montáž ke dnu

IM

= Vnit

ř

ní profil

OM

= Vn

ě

jší profil

Uwagi:

• Klient dostarcza elementy zł

ą

czne do monta

ż

u

k

ą

towników do podstawy i/lub platformy/szuflady

• Stal walcowana na zimno

• Wymiary tylko w celach orientacyjnych

• Tolerancje wymiarów zawieraj

ą

rysunki 2D CAD

S

= Monta

ż

do boku

B

= Monta

ż

do dna

IM

= Profil wewn

ę

trzny

OM

= Profil zewn

ę

trzny