Previous Page  141 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 141 / 194 Next Page
Page Background

135

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

635xx

IM

OM

350mm

IM

OM

450mm

IM

OM

IM

OM

550mm

DZ63560

DZ63560

IM

OM

600mm

IM

OM

700mm

800mm

IM

OM

DZ63540

DZ63550

DZ63540

DZ63550

IM

OM

900mm

IM

OM

1000mm

IM

OM

1100mm

400mm

IM

OM

DZ63540

DZ63540

500mm

IM

OM

DZ63550

DZ63550

300mm

DZ63530

DZ63530

DZ63530

DZ63530

DZ63540

DZ63540

DZ63550

DZ63550

DZ63560

DZ63560

DZ63540

DZ63540

DZ63550

DZ63550

DZ63550

DZ63550

DZ63550

DZ63560

DZ63550

DZ63550

DZ63540

DZ63540

5321