Previous Page  136 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 136 / 194 Next Page
Page Background

130

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

634xx

S

B

S = Side-Mount

B = Bottom-Mount

S = Monta

ż

do boku

B = Monta

ż

do dna

S = Boční montáž

B = Montáž ke dnus