Previous Page  134 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 134 / 194 Next Page
Page Background

128

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

633xx

• Clip-on bracket for 2109, 2132,

3732 and 3832 series slides

• Bottom and platform

mounting options

• K

ą

townik wpinany do

prowadnic serii 2109, 2132,

3732 i 3832

• Opcja monta

ż

u do dna i blatu

• P

ř

ipínací úhelník pro

ř

ady

výsuv

ů

2109, 2132, 3732

a 3832

• Možnosti montáže ke dnu a

pod desku

4.6 x 6.4 (6x)

101.6

D

E

55.1

7.8

26.9(2X)

B

A

23.5

6.4

14.7

25.4

1.0 (2x)

10.0

C

Ø5.5

6.4 x 22.3

10.0

1.22

+/- 0.051

35.7

2132

2132

3832

3832

633xx

mm

kg

Slide/Glissières/Schienen

A

B

C D E

W

*63335-2

3732/3832-35

346.7 236.5 300.0 150.0 114.4 0.32

*63340-2

3732/3832-40 2132-40 2109-40

396.7 286.6 350.0 175.0 139.4 0.36

*63345-2

3732/3832-45 2132-45/60/65/70 2109-45

446.8 336.6 400.0 200.0 164.4 0.41

*63350-2

3732/3832-50 2132-50 2109-50

496.8 386.6 450.0 225.0 189.4 0.46

*63355-2

3732/3832-55/60/65/70 2132-55 2109-55

546.8 436.6 500.0 250.0 214.4 0.51

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw/

4mm wood screw

• Not 3832TR/HDTR/EC

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4/4 mm vrut

do d

ř

eva

• Ne 3832TR/HDTR/EC

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4/Wkr

ę

t do

drewna 4 mm

• Nie 3832TR/HDTR/EC

• Tolerancje wymiarów zawieraj

ą

rysunki 2D CAD

* Prefix DZ for zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate

Oznaczenie DZ dla błyszcz

ą

cej powierzchni ocynkowanej, DB dla powierzchni ocynkowanej w kolorze czarnym, DW dla powierzchni w kolorze białym

P

ř

edpona DZ pro jasné pozinkování, DB pro černé pozinkování, DW pro bílé elektrolytické pokovení