Previous Page  133 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 133 / 194 Next Page
Page Background

127

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

Mounting kits and accessories

Zestawy monta

ż

owe i akcesoria

Montážní sady a p

ř

íslušenství

633xx

Clip on brackets / K

ą

towniki wpinane /

P

ř

ipínací úhelníky

2109/2132/3732/3832

128

634xx

Bracket kit / Zestaw k

ą

towników / Sada úhelník

ů

9301/9308/7957

129

635xx

Bracket kit / Zestaw k

ą

towników / Sada úhelník

ů

5321/5321EC

133

DZLADD

Ladder strip / Listwa monta

ż

owa / Žeb

ř

íčkový pás

3320-50/5517-50/7400-50SC

137

DS0116-BRKTRC

Sliding door mounting kit / Zestaw monta

ż

owy do drzwi

przesuwnych / Montážní sada pro posuvné dve

ř

e

DA0116RC

138

DZ0115-BRKTRC

Mounting brackets for sliding doors /

K

ą

towniki monta

ż

owe do drzwi przesuwnych /

Montážní úhelníky pro posuvné dve

ř

e

DA0115RC

141

DP0115-ECRC

Soft-close mechanism / Mechanizm mi

ę

kkiego

domykania / Mechanismus samozasunutí s tlumením

DA0115RC/DS0115RC

144

DP0116-ECRC

Soft-close mechanism / Mechanizm mi

ę

kkiego

domykania / Mechanismus samozasunutí s tlumením

DA0116RC

145

DBHAND/DBHANL

Locking handle kit / Zestaw uchwytu z blokad

ą

/

Sada madla se zajišt

ě

ním

147

CC11-AD

Cable carrier / Prowadnik przewodów / Držáky kabel

ů

153

CC5AD

Cable carrier / Prowadnik przewodów / Držáky kabel

ů

154

63450-4

Enclosure bracket kit / Zestaw k

ą

towników do szaf

elektrycznych / Sada úhelník

ů

pro elektrosk

ř

ín

ě

0201/0204/0301/0305

155

63460-4

Enclosure bracket kit / Zestaw k

ą

towników do szaf

elektrycznych / Sada úhelník

ů

pro elektrosk

ř

ín

ě

0201/0204/0301/0305

155

63480-4

Enclosure bracket kit / Zestaw k

ą

towników do szaf

elektrycznych / Sada úhelník

ů

pro elektrosk

ř

ín

ě

3301/3307/3308

155

65490-4

Enclosure bracket kit / Zestaw k

ą

towników do szaf

elektrycznych / Sada úhelník

ů

pro elektrosk

ř

ín

ě

3607/3657/5321/5321SC

155

63374-4

Enclosure bracket kit / Zestaw k

ą

towników do szaf

elektrycznych / Sada úhelník

ů

pro elektrosk

ř

ín

ě

2907

155

63485-4

Enclosure bracket kit / Kit d’équerres pour montage

en rack / Gehäuse-Montagewinkeln

3507

155

Model

Kit

Slide series

Page

Model

Zestaw

Prowadnic serii

Strona

Model

Sada

Výsuv

ů

Strana