Previous Page  130 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 130 / 194 Next Page
Page Background

124

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DA4190

• Slide and tilt system

• Gives access to drawer

contents at and above

shoulder height

• Angle of tilt is preset

by installer

• Load rating up to 65kg*

• Aluminium track in two lengths

• The bumper wheels

dampen and smooth out

the movement, even when

fully loaded

• Fully adjustable from the front

and with the drawer in place

• Corrosion resistant

• Can be used with the locking

handle kit, DBHAND

• System wysuwania

z przechyleniem

• Stwarza dost

ę

p do zawarto

ś

ci

szuflady od wysoko

ś

ci ramion

• Instalator ustala stopie

ń

przechylenia

• No

ś

no

ś

ć do 65 kg*

• Prowadnice aluminiowe

o dwóch długo

ś

ciach

• Kółka amortyzuj

ą

ce wyciszaj

ą

i ułatwiaj

ą

ruch nawet przy

pełnym obci

ąż

eniu

• Mo

ż

liwo

ś

ć pełnej regulacji

od przodu bez wyjmowania

szuflady

• Nierdzewny

• Mo

ż

na stosować z zestawem

uchwytu z blokad

ą

DBHAND

• Výsuvný a výklopný systém

• Poskytuje p

ř

ístup k obsahu

zásuvky ve výšce ramen a výše

• Úhel naklopení nastavuje

montér

• Nosnost až 65 kg*

• Hliníková kolejnice ve dvou

délkách

• Kolečka tlumiče tlumí a

vyhlazují pohyb, i p

ř

i plném

zatížení

• Zcela nastavitelný zep

ř

edu

a se zásuvkou na míst

ě

• Korozivzdorné

• Lze použít se sadou madla se

zajišt

ě

ním DBHAND