Previous Page  126 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 126 / 194 Next Page
Page Background

120

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

1432

Pocket door slide

• Maximum door weight 34kg

• Cable system for synchronized

slide operation

• Maximum door height

2300mm

Prowadnicy do drzwi chowanych

• Maksymalna wysoko

ś

ć drzwi

34 kg

• System linkowy do

synchronizacji pracy

prowadnic

• Maksymalna wysoko

ś

ć drzwi

2300 mm

Vedení pro otočné zásuvné dve

ř

e

• Maximální hmotnost dve

ř

í 34 kg

• Kabelový systém pro

synchronizovaný provoz výsuv

ů

• Maximální výška dve

ř

í

2300 mm

20,000

1432

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

W

DB1432-0030-2

303

210

299.9

-

256.5

77.7

0.92

DB1432-0035-2

354

261

350.7

-

307.3

77.7

1.00

DB1432-0040-2

405

312

401.5

-

358.1

77.7

1.06

DB1432-0045-2

456

343

452.3

177.5

408.9

96.8

1.14

DB1432-0050-2

506

394

503.1

202.9

459.7

96.8

1.20

DB1432-0055-2

557

445

553.9

228.3

510.5

96.8

1.28

DB1432-0060-2

608

496

604.7

253.7

561.3

96.8

1.33

DB1432-0065-2

659

546

655.5

279.1

612.1

96.8

1.41

DB1432-0070-2

710

597

706.3

304.5

662.9

96.8

1.43

E

915mm-1193mm

x3

1194mm-1498mm

x4

1499mm-1803mm

x5

1804mm-2300mm

x6