Previous Page  123 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 123 / 194 Next Page
Page Background

117

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

1316/1319

Pocket door slide

• Maximum door weight 25kg

Prowadnicy do drzwi chowanych

• Maksymalna wysoko

ś

ć drzwi

25 kg

Vedení pro otočné zásuvné dve

ř

e

• Maximální hmotnost dve

ř

í

25 kg

80,000

A

B

C

D

178

Ø4.5 (x8)

Ø4.5 x 20.3

24

15.2

52.8

16

16

11

14

78

13.5 18

23 22

TR±3

3

SL

22.5

60

SL

FIXING SLOTS

4.6 x 5.3

Ø

DZ1316

DZ1319

DZ61040/DZ61050

1316

DZ1319 SL (mm)

W (kg)

DZ1316-0035

350

0.49

DZ1316-0040

400

0.55

DZ1316-0045

450

0.66

DZ1316-0050

500

0.74

DZ1316-0055

550

0.83

DZ1316-0060

600

0.92

mm

W

DZ61040

2000

0.71

DZ61050

2500

0.90