Previous Page  121 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 121 / 194 Next Page
Page Background

115

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

1321

1321

A

B

C

40mm

19.1

12.7

19.1

40mm

22.2

12.7

15.9

40mm

25.4

12.7

12.7

40mm

31.8

12.7

6.4

40mm

19.1

9.5

-

40mm

22.2

9.5

-

40mm

25.4

9.5

-

40mm

38.1

9.5

-

B

C

A

40

A

40

B

A

B

A

B

Notes:

• Load ratings for this product are based on a

20,000 cycle dynamic test

• Door thickness should be 19-38mm

• Vertical doors 1065 high x 610mm wide

(maximum)

• Hinges (40mm), base plate, skid blocks, cover

and mounting screws included

• Follower strip must be used (not supplied).

Oak or hard maple recommended, 102mm wide

• Vertical (side) mounting only

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

† Maximum overlay

Poznámky:

• Tlouš

ť

ka d

ř

eva by m

ě

la být 19 – 38 mm

• Svislé dve

ř

e o výšce 1065 mm a ší

ř

ce 610 mm

(maximum)

• Záv

ě

sy (40 mm), montážní podložky, kluzné bloky,

kryty a montážní šrouby jsou součástí dodávky

• Je nutné použít p

ř

íčnou podp

ě

ru (není součástí

dodávky). Doporučujeme dubové nebo tvrdé

javorové d

ř

evo, ší

ř

ka 102 mm

• Použijte pouze pro boční (svislou) montáž

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

† Maximální naložení

Uwagi:

• Grubo

ś

ć drewna powinna wynosić 19 – 38 mm

• Drzwi pionowe o wymiarach 1065 x 610 mm

(maksimum)

• Zawiasy (40 mm), prowadniki, klocki

ś

lizgaczy,

pokrywy i wkr

ę

ty monta

ż

owe w zestawie

• Musi być stosowany ł

ą

cznik poprzeczny (poza

dostaw

ą

). Zalecane drewno d

ę

bowe lub z klonu

cukrowego (kanadyjskiego, szeroko

ś

ć 102 mm

• Stosować wył

ą

cznie dla monta

ż

u do boku

(pionowego)

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

† Maksymalne nakło

ż

enie