Previous Page  120 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 120 / 194 Next Page
Page Background

114

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

1321

Pocket door slide

• Full overlay on 19.1mm

side panels

• Maximum door weight 14kg

• Auto-open mechanism pushes

doors open the last 32mm

of travel

• Anti-sag adjustment

Prowadnicy do drzwi chowanych

• Pełne nało

ż

enie na

ś

ciankach

bocznych 19,1 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć drzwi

14 kg

• Mechanizm automatycznego

otwierania otwiera drzwi na

ostatnich 32 mm wysuwu.

• Regulacja obwisania

Vedení pro otočné zásuvné dve

ř

e

• Úplné p

ř

ekrytí na 19,1 mm

bočních st

ě

nách

• Maximální hmotnost dve

ř

í

14 kg

• Mechanismus automatického

otevírání otevírá dve

ř

e na

posledních 32 mm výsuvu

• P

ř

izp

ů

sobení proti prohýbání

20,000

69.9

15.8

12.7

50.8

72.1

113.4

SL

A

16.5 TYP

Ø4.6(4x)

Ø5.1(2x)

TR

13.2 TYP

57.2

A

57.2

28.6

Ø5.1(2x)

5.1x7.1

1321

mm

kg

SL

TR

A

W

DB1321-0040-2

405

290

203.2

3.00

DB1321-0045-2

456

340

254.0

3.11

DB1321-0050-2

506

391

304.8

3.17

DB1321-0055-2

557

442

355.6

3.23

DB1321-0060-2

608

544

457.2

3.38

DB1321-0065-2

659

544

457.2

3.38

DB1321-0070-2

710

594

508.0

3.43