Previous Page  12 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 194 Next Page
Page Background

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

Media hardware

Akcesoria do multimediów

Kování pro multimédia

Mechanical lift

/ Podno

ś

nik mechaniczny / Mechanický zdvih ........................................................................

p158

TV lift

/ Podno

ś

nik do TV / Zdvih pro TV. ...........................................................................................................

p161

Keyboard trays

/ Półki klawiaturowe

/

Výsuvy pro klávesnice .........................................................................

p163

CPU holders

/ Uchwyty do podwieszenia CPU / Držáky na počítače .............................................................

p165

Mounting kits and accessories

Zestawy i akcesoria monta

ż

owe

Montážní sady a p

ř

íslušenství

Bracket kit /

Zestaw k

ą

towników / Sada úhelník

ů

:

2109/2132/3732/3832 series

...........................................................................................................................

p128

9301/9308/7957

................................................................................................................................................

p129

5321/5321EC

.....................................................................................................................................................

p133

Ladder strips

/ Listwy drabinkowe / Žeb

ř

íčkové lišty. ..................................................................................... ..

p137

Sliding door mounting kit /

Zestaw monta

ż

owy do drzwi przesuwnych / Montážní sada pro posuvné dve

ř

e...............................................

p138

Mounting brackets for sliding doors

/

K

ą

towniki monta

ż

owe do drzwi przesuwnych / Montážní úhelníky pro posuvné dve

ř

e. ....................................

p141

Soft close mechanism

/ Mechanizm mi

ę

kkiego domykania / Mechanismus samozasunutí s tlumením ........

p144

Soft close mechanism /

Mechanizm mi

ę

kkiego domykania / Mechanismus samozasunutí s tlumením. .......

p145

Locking handle kit

/ Uchwyt z blokad

ą

/ Madlo se zajišt

ě

ním..........................................................................

p147

Cable carriers

/ Prowadniki przewodów / Držáky kabel

ů

.................................................................................

p153

Enclosure bracket kits

/ Zestaw k

ą

towników do szaf elektrycznych / Sada úhelník

ů

pro elektrosk

ř

ín

ě

..........

p155