Previous Page  118 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 118 / 194 Next Page
Page Background

112

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

1312

Pocket door slide

• Maximum door weight 5.5kg

• Vertical or horizontal use

Prowadnicy do drzwi chowanych

• Maksymalna wysoko

ś

ć drzwi

5,5 kg

• Monta

ż

pionowy lub poziomy

Vedení pro otočné zásuvné dve

ř

e

• Maximální hmotnost dve

ř

í

5,5 kg

• Svislá nebo vodorovná montáž

50,000

42

SL

96

75

64

A

B

30

TR

32

Ø5.5

Ø4.6 x 5.3

37 20

1.5

20

50

30

20

26

53

TR

SL

1.5

100

1.5

75

35.3

11.1

A

B

1312

mm

kg

SL

TR

A

B

W

DZ1312-0035

350

257

192

288

0.58

DZ1312-0040

400

307

224

320

0.66

DZ1312-0045

450

357

256

352

0.72

DZ1312-0050

50

407

352

448

0.78

DZ1312-0055

550

457

352

448

0.84

DZ1312-0060

600

502

448

544

0.90