Previous Page  115 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 115 / 194 Next Page
Page Background

109

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Pocket door slides

Prowadnice do drzwi chowanych

Vedení pro otočné zásuvné dve

ř

e

Model

Load kg

Max door height mm

Wood thickness mm Page

Model

No

ś

no

ś

ć kg

Maks. wysoko

ś

ć drzwi mm Grubo

ś

ć drewna mm Strona

Model

Nosnost kg

Max. výška dve

ř

í mm

Tlouš

ť

ka d

ř

eva mm Strana

1319

5.5

700

16-20

110

1312

5.5

900

16-24

112

1321

14.0

1065

19-38

114

1234

14.0

1100

16-32

116

1316/1319

25.0

2300

16-20

117

1432

34.0

2300

19-32

120