Previous Page  111 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 111 / 194 Next Page
Page Background

105

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

DA0116RC

• Linear motion guide and

recirculating ball carriage

• Load rating up to 360kg

• Aluminium track, lengths 2.4m

and 3.6m

• Customer cuts track to

required length and drills

mounting holes

• Carriages sold separately:

-- stainless steel balls

-- polymer balls: quiet

movement

• End stops sold separately

• Corrosion resistant

• Optional damper with recycling

bracket

• Optional door mounting kit

• Prowadnica liniowa i wózek z

kulkami obiegowymi

• No

ś

no

ś

ć do 360 kg

• Szyna aluminiowa, długo

ś

ci

2,4m i 3,6m

• Klient docina szyn

ę

na

wymagan

ą

długo

ś

ć i wierci

otwory monta

ż

owe

• Wózki dost

ę

pne osobno

-- Kulki ze stali nierdzewnej

-- Kulki polimerowe

• Zderzaki kra

ń

cowe dost

ę

pne

osobno

• Odporne na korozj

ę

• Opcjonalny tłumik z

k

ą

townikiem uruchamiaj

ą

cym

• Opcjonalny zestaw do

monta

ż

u drzwi

• Lineární vodicí lišta a vozík s

ob

ě

hovými kuličkami

• Nosnost až 360 kg

• Hliníková vodicí lišta, délky 2,4

m ad 3,6 m,

• Zákazník se

ř

ízne dráhu na

požadovanou délku a vyvrtá

montážní otvory

• Vozíky se prodávají

samostatn

ě

-- Nerezové kuličky

-- Polymerové kuličky

• Koncové zarážky se prodávají

samostatn

ě

Korozivzdorné

• Volitelný tlumič a úhelník k

op

ě

tnému použití

• Volitelná sada k montáži dve

ř

í

100,000m

DS0116-BRKT01RC

††

DA0116-STOPRC

177.0

30.0

110.0

M6

65.0mm

25.0mm

48.0mm

30.0mm

15.9mm

Ø6.6mm

12.7mm