Previous Page  11 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 194 Next Page
Page Background

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

6

Linear motion slides

Pocket door slides

Prowadnice liniowe

Lineární vodicí lišty

Prowadnice do drzwi chowanych

Vedení pro otočné zásuvné dve

ř

e

1319

5.5kg .....................................

p110

1312

5.5kg .....................................

p112

1321

14kg ......................................

p114

1234

14kg ......................................

p116

1316/1319

25kg ......................................

p117

1432

34kg ......................................

p120

Hinge recommendations

Zalecane zawiasy

Doporučení záv

ě

s

ů

..................................

p122

Slide and tilt system

System wysuwania z przechyleniem

Výsuvný a výklopný systém

DA4190

p123

40.0

22.4

44.0

Ø50.0

43.7 min.

54.7 max.

162.5 148.0

8.0

20.0

2415

18.5kg ......

p96

9.5

35.3

12.5

10.0

DS0115RC

30kg ......

p97

75

11.1

35.3

1312

60kg ......

p99

11.0

35.3

8.0

0115RS

60kg ......

p100

40.0

10.0

12.3

DA0115RC/RCH

130kg ......

p102

DA0116RC

360kg ......

p105

65.0

25.0