Previous Page  109 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 109 / 194 Next Page
Page Background

103

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DA0115RC/RCH

40

50.0

100.0

Ø4.2 (Ø10.0 x 90.0°)*

5.0

Ø4.2 (Ø10.0 x 90.0°)**

5.0

10.0 REF

1200.0 / 2400.0

60.0

M5 x 0.8 (2x)

110.0

15.0

* Fixing: drill 4.2mm holes on centre line, fully countersunk

Mocowanie: wywiercić otwory 4,2 mm na osi, w pełni wpuszczane

Uchycení : vyvrtejte 4,2 mm otvory na osách, zcela zapušt

ě

** End stops: drill 4.2mm holes on lines, fully countersunk

Zderzaki kra

ń

cowe: wywiercić otwory 4,2 mm na liniach, w pełni wpuszczane

Koncové zarážky: vyvrtejte 4,2 mm otvory na p

ř

ímkách, zcela zapušt

ě

Item

Order code

W (kg)

1.2m track x 1 (no fixing holes)

DA0115-0120RC

0.635

2.4m track x 1 (no fixed holes)

DA0115-0240RC

1.270

1.2m track x 1 (with fixing holes x 12)

DA0115-0120RCH

0.635

2.4m track x 1 (with fixing holes x 24)

DA0115-0240RCH

1.270

Carriage (stainless steel balls) x 1

DS0115-CASSRC

0.120

Carriage (polymer balls) x 1

DP0115-CASSRC

0.085

End stops (1 stop + 2 screws)

DA0115-STOPRC

0.007

Drilling Jig x 1

DZ0115-DJIGRC

0.080

Soft-close mechanism

DP0115-ECRC-2

0.12

Pozycja

Kod zamówienia

W (kg)

Szyna 1,2 m x 1 (bez otworów monta

ż

owych)

DA0115-0120RC

0,635

Szyna 2,4 m x 1 (bez otworów monta

ż

owych)

DA0115-0240RC

1,270

Szyna 1,2 m x 1 (z otworami monta

ż

owymi)

DA0115-0120RCH

0,635

Szyna 2,4 m x 1 (z otworami monta

ż

owymi)

DA0115-0240RCH

1,270

Wózek (kulki ze stali nierdzewnej) x 1

DS0115-CASSRC

0,120

Wózek (kulki polimerowe) x 1

DP0115-CASSRC

0,085

Zderzaki kra

ń

cowe (1 zderzak + 2 wkr

ę

ty)

DA0115-STOPRC

0,007

Szablon wiertarski x 1

DZ0115-DJIGRC

0,080

Mechanizm mi

ę

kkiego domykania

DP0115-ECRC-2

0,12

Položka

Kód pro objednávání

W (kg)

Lišta 1,2 m x 1 (bez montážních otvor

ů

)

DA0115-0120RC

0,635

Lišta 2,4 m x 1 (bez montážních otvor

ů

)

DA0115-0240RC

1,270

Lišta 1,2 m x 1 (s montážními otvory)

DA0115-0120RCH

0,635

Lišta 2,4 m x 1 (s montážními otvory)

DA0115-0240RCH

1,270

Vozík (nerezové kuličky) x 1

DS0115-CASSRC

0,120

Vozík (polymerové kuličky) x 1

DP0115-CASSRC

0,085

Koncové zarážky (1 zarážka + 2 šrouby)

DA0115-STOPRC

0,007

Vrtací šablona x 1

DZ0115-DJIGRC

0,080

Mechanismus samozasunutí s tlumením

DP0115-ECRC-2

0,12