Previous Page  107 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 107 / 194 Next Page
Page Background

101

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

0115RS

Notes:

• Fixing recommendation: M5 screw

• Can be used upright as a non-load bearing guide

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4

• Lze použít svisle jako nenosné vedení

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4

• Mo

ż

na stosować pionowo jako prowadnic

ę

nieprzenosz

ą

c

ą

obci

ąż

enia

• Tolerancje wymiarowe - patrz rysunki 2D CAD

0115RS

mm

kg

SL

TR

A

B

C

D

E

W

L

*

††

L

*

DZ0115-0030RS 305

226

88.9

-

165.1

-

254.0 0.28

60

50

DZ0115-0035RS 356

276

101.6

-

203.2

-

304.8 0.32

60

50

DZ0115-0040RS 406

327

101.6

-

254.0

-

355.6 0.35

60

50

DZ0115-0045RS 457

378

127.0

-

279.4

-

406.4 0.38

60

50

DZ0115-0050RS 508

429

152.4

-

304.8

-

457.2 0.42

60

50

DZ0115-0055RS 559

480

177.8

-

330.2

-

508.0 0.45

60

50

DZ0115-0060RS 610

530

101.6 203.2 355.6 457.2 558.8 0.48

60

50

DZ0115-0065RS 660

581

127.0 254.0 355.6 482.6 609.6 0.51

60

50

DZ0115-0070RS 711

632

127.0 254.0 406.4 533.4 660.4 0.55

60

50

DZ0115-0080RS 813

734

152.4 304.8 457.2 609.6 762.0 0.61

60

50

DZ0115-0090RS 914

835

177.8 355.6 508.0 685.8 863.6 0.67

60

50

DZ0115-0100RS 1016

937

203.2 406.4 558.8 762.0 965.2 0.74

60

50

* Load rating per pair of slides with the load evenly distributed

No

ś

no

ś

ć dla pary prowadnic z równomiernie rozło

ż

onym obci

ąż

eniem

Nosnost na pár výsuv

ů

s rovnom

ě

rn

ě

rozloženou zát

ě

ží

† Horizontal mount

Monta

ż

poziomy

Vodorovná montáž

†† Vertical mount

Monta

ż

pionowy

Svislá montáž