Previous Page  103 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 103 / 194 Next Page
Page Background

97

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DS0115RC

• Linear motion guide and

recirculating ball carriage

• Load rating up to 30kg

• Stainless steel track 1.2m

• Carriages sold separately:

- stainless steel balls

- polymer balls: grease free

• Corrosion resistant

• End stops sold separately

• Prowadnica liniowa i wózek

z kulkami obiegowymi

• No

ś

no

ś

ć do 30 kg

• Szyna ze stali nierdzewnej

1,2 m

• Wózki dost

ę

pne osobno

- Kulki ze stali nierdzewnej

- Kulki polimerowe:

bez smarowania

• Odporne na korozj

ę

• Zderzaki kra

ń

cowe dost

ę

pne

osobno

• Lineární vodicí lišta a vozík

s ob

ě

hovými kuličkami

• Nosnost až 30 kg

• Nerezová lišta 1,2 m

• Vozíky se prodávají

samostatn

ě

- Nerezové kuličky

- Polymerové kuličky:

bez tuku

• Korozivzdorné

• Koncové zarážky se prodávají

samostatn

ě

80,000m

Item

Order code

W (kg)

1.2m track x 1

DS0115-0120RC

0.63

Carriage (stainless steel balls) x 1

DS0115-CASSRC

0.12

Carriage (polymer balls) x 1

DP0115-CASSRC

0.09

End stops (1 stop + 1 screw)

DS0115-STOPRC

-

Soft-close mechanism

DP0115-ECRC-2

0.12

Pozycja

Kod zamówienia

W (kg)

Szyna 1,2 m x 1

DS0115-0120RC

0,63

Wózek (kulki ze stali nierdzewnej) x 1

DS0115-CASSRC

0,12

Wózek (kulki polimerowe) x 1

DP0115-CASSRC

0,09

Zderzaki kra

ń

cowe (1 zderzak + 1 wkr

ę

ty)

DS0115-STOPRC

-

Mechanizm mi

ę

kkiego domykania

DP0115-ECRC-2

0,12

Položka

Kód pro objednávání

W (kg)

Lišta 1,2 m x 1

DS0115-0120RC

0,63

Vozík (nerezové kuličky) x 1

DS0115-CASSRC

0,12

Vozík (polymerové kuličky) x 1

DP0115-CASSRC

0,09

Koncové zarážky (1 zarážka + 1 šrouby)

DS0115-STOPRC

-

Mechanismus samozasunutí s tlumením

DP0115-ECRC-2

0,12

DS0115-STOPRC