Previous Page  102 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 102 / 194 Next Page
Page Background

96

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

2415

• Load rating up to 18.5kg

• Linear motion

• 8mm slide thickness

• Sold in pairs

• Vertical or horizontal mounting

• No

ś

no

ś

ć do 18,5 kg

• Prowadnica liniowa

• Grubo

ś

ć prowadnicy 8 mm

• Dost

ę

pne w parach

• Monta

ż

pionowy lub poziomy

• Nosnost až 18,5 kg

• Lineární vodicí lišta

• Tlouš

ť

ka výsuvu 8 mm

• Prodává se v párech

• Svislá nebo vodorovná montáž

80,000

Notes:

• Fixing recommendation: M3

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional

tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M3

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M3

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

2415

mm

kg

SL

TR±3

A

B

C

D

W

L

DZ2415-0020

200

96

-

-

145.0

160.0

0.21

18.5

DZ2415-0025

250

146

-

-

195.0

210.0

0.26

18.5

DZ2415-0030

300

196

-

160.0

245.0

260.0

0.30

18.5

DZ2415-0035

350

246

-

210.0

295.0

310.0

0.34

18.5

DZ2415-0040

400

296

-

260.0

345.0

360.0

0.38

18.5

DZ2415-0045

450

346

205.0

310.0

395.0

410.0

0.42

18.5

DZ2415-0050

500

396

230.0

360.0

445.0

460.0

0.46

18.5

DZ2415-0055

550

446

255.0

410.0

495.0

510.0

0.50

18.5

20.0

2.0

100.0

60.0

20.0 M3 CLINCH NUT (x2)

TR

2.0

3.2

3.2 (x4) TYP

3.2

15.0

20.0

100.0

A

B

C

D

SL

8.0

20.0