Previous Page  101 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 101 / 194 Next Page
Page Background

95

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

01/17

Linear motion slides

Prowadnice liniowe

Lineární vodicí lišty

Model

Load kg

Cycles

Corrosion resistant

Page

Model

No

ś

no

ś

ć kg

Cykli

Odporne na korozj

ę

Strona

Model

Nosnost kg

Cykly

Korozivzdorné

Strana

2415

18.5

80,000

96

DS0115RC

30

80,000m

97

1312

60

10,000

99

0115RS

60

10,000

100

DA0115RC/RCH

130

80,000m

102

DA0116RC

360

100,000m

105