Previous Page  100 / 194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 100 / 194 Next Page
Page Background

94

01/17

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

6026

• Two-way travel

• Load rating up to 100kg

• 75% extension

• 12.5mm slide thickness

• Wysuw dwukierunkowy

• No

ś

no

ś

ć do 100 kg

• Wysuw 75 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 12,5 mm

• Oboustranný výsuv

• Nosnost až 100 kg

• Výsuv 75 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 12,5 mm

80,000

6026

mm

kg

SL

TR± 3

A

B

C

D

W

L

DZ6026-0030

300

209.3

96

128

224

256

1.89

80

DZ6026-0035

350

246.6

128

160

256

288

2.22

85

DZ6026-0040

400

283.9

160

192

320

352

2.55

90

DZ6026-0045

450

321.2

192

224

352

384

2.88

95

DZ6026-0050

500

358.5

224

256

416

448

3.20

100

DZ6026-0055

550

395.8

224

256

448

480

3.54

100

4.3 x 6.5 (10x)

4.3x6.5 (10x)

TR ±3

Ø4.3

Ø4.3 (2x)

TR ±3

SL-5

SL

D

C

B

A

32.0

D

C

B

A

32.0

23.5

12.5±0.5

36.1

71.5

26.0

Notes:

• Fixing recommendation:

M4 screw/4mm wood screw

• Max. head ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• Load ratings quoted are the

maximum for a pair of side

mounted slides installed 450mm

apart, unless otherwise stated.

For more information go to page

169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings

for dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení:

Šroub M4/Vrut do d

ř

eva 4 mm

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/

Ø 9,6 mm

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené

nosnosti jsou maximální pro pár

výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe.

Více informací najdete na stránce

177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na

2D CAD výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania:

Wkr

ę

t M4/Wkr

ę

t do drewna 4 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba

2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla pary prowadnic

montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci

450 mm od siebie, o ile nie

okre

ś

lono inaczej. Dalsze

informacje mo

ż

na znale

ź

ć na

stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz

rysunki 2D CAD