Home     Studia przypadku      Mechaniczne podnośniki monitorów zainstalowane w zabytkowym budynku

Studia przypadku

Mechaniczne podnośniki monitorów zainstalowane w zabytkowym budynku

Projektowanie i instalacja najnowszej technologii AV w zabytkowym budynku, jest zadaniem trudnym i złożonym.

Węgierski Urząd ds. Konkurencji modernizował część swojej siedziby mieszczącej się w obiekce zbudowanym w roku1869. W całkowicie zmodernizowanych pomieszczeniach Rady ds. Konkurencji dodano salę konferencyjną i salę spotkań.

Krisztián Tolvaj, reprezentujący Galax Kft., ściśle współpracował z planistami, projektantami wnętrz, urzędem i dostawcami wyposażenia od początku fazy planowania, aby zapewnić spełnienie wszystkich założeń projektowych i technicznych.

W poszczególnych pomieszczeniach zainstalowano niezbędne urządzenia dźwiękowe, video oraz do transmisji danych.

W sali Rady ds. Konkurencji zainstalowano 6 podnośników mechanicznych Accuride (DBLIFT-0019), w celu zapewnienia dostępu do monitorów.

Najistotniejszym aspektami były w tym przypadku estetyka i użyteczność pomieszczenia. Ekrany w danej chwili niewykorzystywane można kompletnie schować w blatach biurek.

Ważną cechą podnośnika mechanicznego jest jego niewielka szerokość, co czyni go idealnym do integracji w minimalistycznych biurkach.

Mechaniczne podnośniki zostały dostarczone przez partnera dystrybucyjnego Accuride na Węgrzech, firmę Biotek KFT

Studia przypadku...

Prowadnice aluminiowe ułatwiające dostęp do ciężkiego sprzętu w pociągu

Partner dystrybucyjny Accuride na terenie Czech, Arcus Engineering, w ścisłej współpracy z firmą Kolejové pohony, a.s....

> Czytaj więcej

Prowadnice aluminiowe ułatwiające dostęp do ciężkiego sprzętu w pociągu


News & Blog Sign Up

Badz na biezaco otrzymujac poczta elektroniczna najswiezsze wiadomosci dotyczace produktów i projektów.