Blog Accuride

Blog Archive
Tematy bloga

Viewing blog posts in the Techniczny category.


12th Jun 2013


Korzystanie z szerszych i głębszych szuflad staje się coraz powszechniejsze i nic dziwnego.

Szuflady takie, pierwotnie używane jedynie w systemach kartotekowych, widuje się obecnie w zastosowaniach domowych, zwłaszcza w kuchniach, oraz komercyjnych, jak wystawy i magazyny sklepów detalicznych, gastronomia, przemysł, elektronika i oczywiście kartoteki biurowe.

Rozregulowanie szuflad

Dobierając prowadnice do szerokich szuflad uwzględnij dane techniczne producenta prowadnic. Dla danego typu prowadnicy powinna być określona maksymalna szerokość szuflady - dane te zwykle można znaleźć w specyfikacji i w opisie testów. Jeżeli prowadnica została przetestowana w szufladzie o szerokości 450 mm, może nie działać prawidłowo w szufladach 1-metrowych.

Producent prowadnic powinien przetestować każdy model w celu określenia maksymalnej dopuszczalnej szerokości szuflady. Dobór prowadnic według szerokości szuflady i obciążenia jest najlepszym sposobem zapewnienia płynnego przesuwu i niezawodnego działania.

Szerokość szuflady jest szczególnie istotna w przypadku, gdy jest większa od jej głębokości. Taka konstrukcja zwiększa obciążenie szuflady i prowadnic, zakłócając przesuw lub powodując przycięcia i przekoszenia, które wywołują efekt „kołysania” szuflady w kierunku poprzecznym do kierunku ruchu.

Generalnie zalecamy, aby długość prowadnicy odpowiadała szerokości szuflady lub była nieco dłuższa od wymiaru szerokość. W naszym asortymencie posiadamy również prowadnice, które specjalnie przetestowano pod kątem zastosowań do szerszych szuflad.

W przypadku stosowania luźniejszych prowadnic może dochodzić do spotęgowania zjawiska przekaszania. Jest to spowodowane luzami prowadnicy i nierównomiernym obciążeniem prowadnic w czasie otwierania i zamykania szuflad.

Jeżeli konstrukcja to umożliwia, zalecamy montaż uchwytów na środku szerokich szuflad. W szufladach z dwoma uchwytami lub jednym bardzo długim istnieje pokusa do otwierania szuflady z jednej strony. W wyniku takiego działania powstają przekoszenia, które mogą z czasem doprowadzić do pogorszenia ruchu lub nawet zniszczenia prowadnic.

Migracja koszyków z kulkami

Migracja koszyków spowodowana jest różną prędkością i odległością, z jaką i o jaką przemieszczają się koszyki z kulkami. Wnikiem tego jest utrata synchronizacji ruchu zarówno wzajemnie między koszykami jak i między nimi a prowadzonych przez nie częściami prowadnic..

Wszyscy producenci prowadnic kulkowych mają do czynienia z tym problemem. Accuride stale pracuje nad doskonaleniem bieżni łożyska, tak by maksymalnie ograniczyć efekt migracji koszyka. Każdy zestaw kulek powinien przemieszczać się po bieżniach bez zakłóceń, a ruch między komponentami i koszykami łożyskowymi zawsze odbywać się w proporcji 2:1.

Bieżnie łożyskowe poddajemy ciągłym próbom, aby zapewnić jednopunktowy kontakt kulki dokładnie w osi, osiągając rzeczywisty ruch obrotowy łożysk.

True Rotation = RZECZYWISTY RUCH OBROTOWY
Offset Rotation = PRZESUNIĘTY RUCH OBROTOWY


Wskazówka techniczna

W przypadku szerokich szuflad najlepiej jest dobrać prowadnicę odpowiednią dla szerokości szuflady, nawet jeżeli jej nośność jest większa niż wymagana w danym przypadku

John Whittlesea

Jak wybrać prowadnicę do montażu płaskiego (poziomego)?

Author: John Whittlesea, Technical support manager


9th Apr 2013


Często spotykamy się z pytaniem: które z prowadnic Accuride mogą być montowane płasko (poziomo pod szufladą)? Ważne pytanie, ponieważ w tym położeniu nie wszystkie prowadnice dobrze działają.

Jeżeli nie masz pewności działania prowadnic w danych warunkach, wyślij pytanie emailem.

Większość teleskopowych prowadnic kulkowych jest zaprojektowana do montażu w parach, pionowo, do boków szuflad lub zespołów przesuwnych.

Niektóre prowadnice mogą być montowane płasko pod zespołem przesuwnym.

Jeżeli prowadnice są montowane poziomo (płasko), ich nośność maleje do ok. 25 % nośności maksymalnej podanej dla montażu pionowego. W przypadku niektórych prowadnic mogą istnieć odstępstwa od tej reguły.

Szukaj tego symbolu w kartach katalogowych poszczególnych produktów lub w e-katalogu.

Prowadnice liniowe takie jak 1312 i 0115RS pracują lepiej, kiedy są zamontowane płasko, ponieważ element ruchomy jest przez cały czas całkowicie wsparty na łożyskach kulkowych.

Prowadnica DA0115RC wykorzystuje obiegowe wózki kulkowe i idealnie nadaje się do tego typu montażu. Szczegółowe dane dt. nośności można znaleźć w karcie katalogowej.

Montaż prowadnic w różnych konfiguracjach będzie miał wpływ na zachowanie i nośność i zawsze zalecamy, aby wypróbować prowadnicę w planowanym zastosowaniu.

Niektóre prowadnice nie powinny być montowane płasko.

Accuride ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, badaniu i stosowaniu prowadnic teleskopowych. Dlatego też wiemy, że niektóre profile prowadnic po prostu nie nadają się do stosowania w płaszczyźnie poziomej (do montażu płaskiego).

Problemy mogą wynikać z ugięcia, zwłaszcza w przypadku dużych obciążeń lub większych długości, i ze współdziałania pomiędzy elementami prowadnic, co może spowodować wzajemne ścieranie elementów ślizgowych w miejscach, w których odstępy są minimalne.

Niektóre typy zostały na przykład zaprojektowane z minimalnym kątem opasania na profilu pośrednim (IMM), lub z bardziej płaskim kształtem profilu zewnętrznego (OM), co powoduje zbyt duży ruch poprzeczny przy montażu płaskim.

W przypadku tego typu przekrojów nie ma problemów przy przenoszeniu obciążeń w zastosowaniach pionowych/bocznych, ale kiedy są stosowane na płasko, profile i koszyk z kulkami mogą się łatwo rozłączyć lub wzajemnie nadmiernie ścierać/ocierać.

Prowadnice nadające się do montażu płaskiego (poziomego)
Model Montaż boczny Max. kg* Montaż płaski Max. kg*
0115RC DA Patrz karta katalogow Patrz karta katalogow
0115RS 50 60
0201 50 12.5
0204 65 16.25
0301 70 17.5
0305 70 17.5
0305 DS 70 17.5
0330 DS (80 000 cykli) 65 16.25
0330 DS (10 000 cykli) 80 20
1312 50 60
2026 50 12.5
2028 DS (80 000 cykli) 60 15
2028 DS (10 000 cykli) 65 16.25
2728 DS 20 5
3031 DS 80 20
3301 68 17
3307 68 17
3308 68 17
3507 82 20.5
4120 DA (10 000 cykli) 438 219
4120 DA (5 000 cykli) 550 275
5417 (80 000 cykli) 90 22.5
5417 (10 000 cykli) 100 25
7957 160 40
9301 227 45

* Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic zainstalowanych w odległości 450 mm, o ile nie określono inaczej. Nośność zależy od długości prowadnic. Szczegóły znajdują się w poszczególnych kartach katalogowych.


27th Mar 2013


Producenci prowadnic do szuflad zawsze podają maksymalne obciążenie swoich produktów. Wiele osób zastanawia się co to znaczy.

Jest to maksymalne obciążenie, jakie może przenieść para prowadnic POD WARUNKIEM montażu zgodnego z instrukcją i przestrzegania dopuszczalnej liczby cykli. Podane nośności są obciążeniami brutto, a więc w obliczeniach należy pamiętać o dodaniu ciężaru materiałów konstrukcyjnych szuflady.

"Ilość cykli" jest kolejnym terminem, który trzeba wyjaśnić. Podczas badania obciążona maksymalnie szuflada lub określona przez użytkownika jednostka przejeżdża w tę i z powrotem zadaną liczbę razy. Jeden cykl = kompletne otwarcie i zamknięcie.

W ten sposób zdefiniowane obciążenie(nośność) jest maksymalnym obciążeniem dynamicznym. Stosowane są różne ilości cykli w zależności od typu i przeznaczenia prowadnicy. Na przykład w zastosowaniach dla sektora przemysłowego i elektronicznego ilość cykli mieści się zwykle pomiędzy 2 000 a 10 000, a dla sektora meblowego zwykle między 50 000 a 80 000 cykli.

Wszystkie produkty Accuride są dodatkowo poddawane testowi obciążenia statycznego przy pełnym wysunięciu. Przyłożone obciążenie zwykle jest przynajmniej dwukrotnie większe niż obciążenie przy próbie dynamicznej i nie niszczy prowadnic. To oznacza, że w położeniu wysuniętym nasze prowadnice charakteryzują się 100 % współczynnikiem bezpieczeństwa dla obciążenia statycznego.

Ugięcie szuflady z zamontowanymi prowadnicami jest mierzone podczas próby dynamicznej i odnoszone do obciążenia i ilości cykli testu. Norma DIN 68 858 określa szczegółowo dopuszczalne graniczne ugięcie, wyrażone jako procent wysunięcia.

Accuride bada wszystkie swoje standardowe prowadnice w ten sam sposób, dzięki czemu można je porównywać. Należy pamiętać, że powyższe testy dotyczą szuflad z zamontowanymi prowadnicami - nie ma odrębnych testów dla samych prowadnic. Jeżeli prowadnice są wykorzystywane do innego zastosowania niż szuflada - prowadnice Accuride można znaleźć w wielu różnorodnych typach zastosowań - zalecamy wykonanie testów w rzeczywistych warunkach.

W katalogu podajemy obciążenie w zależności od długości prowadnic montowanych do boku szuflady, ilość cykli stosowaną w teście i dopuszczalne obciążenie w przypadku montażu płaskiego (prowadnice poziomo pod szufladą).

Metody badań

Testy są wykonywane w naszych wewnętrznych laboratoriach, które znajdują się we wszystkich naszych ośrodkach projektowych i produkcyjnych na całym świecie.

Prowadnice są zwykle montowane z rozstawem 450 mm, a środek ciężkości znajduje się w środku szuflady. Po wykonaniu początkowych pomiarów uruchamia się urządzenie testujące, które wykonuje cykle zamykania i otwierania i przeprowadza dalsze pomiary. Jak już wspomniano, prowadnice dla sektora meblowego są poddawane testom do 80 000 cykli, a dla sektora przemysłowego do 10 000 cykli, przy czym dla niektórych produktów istnieją odstępstwa od podanych reguł. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach katalogowych.

Zwiększanie szerokości szuflady ma negatywny wpływ na zachowanie prowadnic, a wybór niewłaściwej prowadnicy może skutkować „kołysaniem się” szuflady, sprawiającym wrażenie obluzowania i niestabilności. Niektóre z naszych prowadnic zostały zaprojektowane dla zastosowań w szerokich szufladach i dlatego są badane również przy większym od standardowego rozstawie. Szczegóły podano w katalogu produktów i na stronie internetowej.

Nasze produkty są poddawane również testom udarowym - gwałtownemu otwieraniu i zamykaniu badanych elementów -„trzaskaniu” szufladą/prowadnicą o zderzaki końcowe. Ten test obejmuje 10 uderzeń w obu kierunkach z prędkością od 1,25 do 1,85 m/s, w zależności od przyłożonego obciążenia.

Specyficzne zastosowania mogą wymagać specjalnych testów. Jesteśmy w stanie dostosować je do życzeń klientów i opracować procedurę dla projektu Klienta.

Ogólne procedury badań pochodzą z szeregu źródeł krajowych i międzynarodowych, takich jak: BIFMA, ANSI, ISO, BS, DIN itd.

W pewnych przypadkach istneje również konieczność zlecenia testów instytucjom zewnętrznym, na przykład zderzeniowych dla zastosowań motoryzacyjnych.

John Whittlesea

Testw mgle solnej

Author: John Whittlesea, Technical support manager


25th Feb 2013


Klienci muszą mieć pewność, że kupowane przez nich prowadnice będą w wymaganym stopniu odporne na korozję. Nasze badania powierzchni prowadnic obejmują próbę w komorze solnej, gdzie prowadnice są poddawane działaniu 5 % roztworu rozpylonej solanki (przypominającego mgłę solną) w celu sprawdzenia odporności na korozję.

Procedury i parametry próby są standaryzowane zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak ASTM B 117 i ISO 9227. Normy te szczegółowo określają sposób przeprowadzenia testów oraz parametry próby, takie jak temperatura, ciśnienie powietrza rozpylonego roztworu, przygotowanie roztworu, włącznie z pH, stężeniem itp.

Procedury badań prowadnic

Dysponujemy własnymi laboratoriami badawczymi, wyposażonymi w komory solne. W przypadku nowego wyrobu badamy każdą z jego części składowych oraz kompletny zespół. Umieszcza się je w komorze, tak aby wszystkie części były całkowicie wystawione na działanie rozpylonego roztworu. Roztwór musi również mieć możliwość spływania z powierzchni i niezalegania.

Po upływie wymaganego czasu części są suszone po czym badane pod kątem korozji. Wyniki zostają odnotowane w oficjalnych sprawozdaniach z badań, które przedstawiają specyfikację badanej próbki, typ zastosowanego materiału i powłoki oraz zastosowaną normę i wygląd ewentualnych oznak korozji.

Badanie może wykazać brak objawów korozji, białą lub czerwoną rdzę, w zależności od stopnia intensywności testu i rodzaju powierzchni prowadnicy.

Niewielkie ilości białej rdzy to jedynie efekt optyczny i zwykle nie mają wpływu na zachowanie powłoki, jeżeli warstwa cynku pod powłoką zachowuje określoną grubość.

Powłoki zabezpieczające przed korozją

Asortyment prowadnic kulkowych Accuride odznacza się trzema poziomami odporności na korozję: 12 godzin dla większości produktów, ponad 96 godzin i do 500 godzin dla powierzchni o wysokiej odporności.

Do uzyskania standardowych lub podwyższonych poziomów odporności na korozję stosuje się różne powłoki, które są nakładane na warstwę cynku elektrolitycznego w zautomatyzowanych procesach pokrywania.

Studia przypadku...

Prowadnice aluminiowe ułatwiające dostęp do ciężkiego sprzętu w pociągu

Partner dystrybucyjny Accuride na terenie Czech, Arcus Engineering, w ścisłej współpracy z firmą Kolejové pohony, a.s....

> Czytaj więcej

Prowadnice aluminiowe ułatwiające dostęp do ciężkiego sprzętu w pociągu


News & Blog Sign Up

Badz na biezaco otrzymujac poczta elektroniczna najswiezsze wiadomosci dotyczace produktów i projektów.