Blog Accuride

Blog Archive
Tematy bloga
John Whittlesea

Jak zamontować prowadnice do szuflad, aby działały poprawnie?

Author: John Whittlesea, Technical support manager


29th Sep 2014


Najważniejsze, aby prowadnice były zamontowane równolegle. Ścianki szuflad powinny być proste i równoległe. Innymi słowy, warto zadbać o to, by korpus szafki i skrzynki szuflad były zbudowane tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe.

Kolejna sprawa to przestrzeń między szafką a szufladą, w której zamontowana zostanie prowadnica. Przestrzeń ta powinna być stała i nieznacznie większa niż szerokość prowadnicy, zwykle o +0,2 mm do +0,5 mm.

Ustawienie prowadnic we właściwym położeniu i na odpowiedniej wysokości może stanowić następne wyzwanie, zwłaszcza gdy instaluje się je w całkowicie zmontowanym meblu, szczególnie od środka i z tyłu szafki. Precyzyjne nawiercenie otworów przed zmontowaniem szafki pozwoli zminimalizować ten problem, jednak kluczowe znaczenie ma dokładność wykonania i montażu.

Korzystanie z prowadnic z mechanizmem rozłączania, takich jak seria 3832 (na ilustracji) pozwoli na zdemontowanie prowadnicy w celu oddzielnej instalacji elementów montowanych w korpusie i do szuflady. Można wtedy łatwo zamontować we właściwym położeniu zewnętrzny element w korpusie, a wewnętrzny element do szuflady.

Ilustracja 1 pokazuję dźwignię rozłączającą w prowadnicy 3832.

Zaznacz położenie prowadnic w korpusie szafki, a następnie zamontuj je w podłużnych otworach(„fasolkach”) umożliwiających późniejszą korektę. Jeszcze nie dokręcaj wkrętów. Odstęp między prowadnicą a przednią krawędzią korpusu szafki powinien wynosić 2 mm.

Następnie zamontuj element wewnętrzny z boku szuflady - wzdłuż osi lub tuż pod osią, co zapewni maksimum stabilności. Przednia krawędź elementu prowadnicy powinna zostać zamontowana w odstępie 2 mm od frontu szuflady. (zapobiega to kolizji frontu szuflady z elementami prowadnicy przy zamykaniu szuflady)

Wypoziomuj, wyrównaj i wkręć wkręty w okrągłe otwory. Teraz możesz dokręcić pozostałe wkręty. Niektóre prowadnice są z przodu wyposażone w krzywki pozycjonowania umożliwiające regulację góra/dół.

Jest niezmiernie ważne, aby przy wsuwaniu szuflady do szafki koszyczek łożyskowy znajdował się w przednim położeniu. Teraz, trzymając poziomo szufladę, wsuń jedne elementy prowadnic w drugie i delikatnie domykaj szufladę. Koszyczek łożyskowy zacznie przemieszczać się do tyłu, co spowoduje pewien opór, jednak delikatnie kontynuj, aż do całkowitego zamknięcia szuflady. Otwórz i zamkmij szufladę kilkukrotnie, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

Powyższe wskazówki dotyczą szuflad lub jednostek ruchomych bez paneli przednich lub z frontem nakładanym.

W przypadku frontu wpuszczanego odległość prowadnic od przedniej krawędzi należy zwiększyć odpowiednio o grubość frontu szuflady.

Wiele naszych prowadnic nie jest wyposażonych w mechanizm rozłączania, dlatego też ich zamontowanie może być bardziej wymagające. Mocowanie prowadnicy do korpusu szafki odbywa się praktycznie tak samo jak wyżej opisano, z tą różnicą, że element ruchomy jest na stałe połączony z elementem nieruchomym. Prowadnice wyposażono w specjalne otwory dostępowe, które umożliwiają instalującemu dostęp do wszytkich otworów przewidzianych do mocowania.

Zamontowanie szuflady lub jednostki ruchomej do prowadnicy wymaga w tym przypadku więcej niż jednej pary rąk. Precyzyjne oznaczenie i w miarę możliwości nawiercenie otworów w szufladzie lub jednostce ruchomej z pewnością ułatwi montaż. Prowadnica powinna znajadować się w pozycji maksymalnie wysuniętej, aby widoczne były wszystkie istniejące punkty mocowania. Niektóre z nich mogą być widoczne tylko przez otwory dostępowe istniejące w elemencie prowadnicy. Wkręty mocujące wkłada i dokręca się zasadniczo tak samo, jak wyżej opisano.

Po zakończeniu montażu całkowicie otwórz i zamknij szufladę kilkukrotnie, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

Instrukcje montażu konkretnych prowadnic można pobrać z naszej biblioteki internetowej.

W przypadku dalszych pytań prosimy o email na adres [email protected] lub kontakt telefoniczny z lokalnym przedstawicielem Accuride.


1st Sep 2014


Obiektywne spojrzenie na różnice między prowadnicami kulkowymi a rolkowymi.

Właściwe obydwa rodzaje prowadnic pełnią tę samą funkcję – ułatwiają płynne otwieranie i zamykanie szuflad.

Odpowiedź na pytanie, która z nich jest lepsza, zależy od szeregu czynników, m.in. takich, jak budżet i oczekiwania związane z późniejszym działaniem.

Prowadnice rolkowe są zwykle stosowane do szuflad meblowych, przymocowane do dolnej krawędzi skrzynki szuflady. Są wyposażone w nylonowe lub stalowe rolki.

Zapewniają względnie stabilny ruch z pełnym lub częściowym wysuwem.

Technologia prowadnic rolkowych jest bardzo prosta, dzięki czemu są one niezawodne w działaniu i niedrogie.

Prowadnice rolkowe można zwykle znaleźć w tańszych meblach, jednak niektóre prowadnice rolkowe do cięższych zastosowań mogą być stosowane również w przypadkach, gdzie ważne jest łatwe wyjmowanie szuflady, np. w szafkach narzędziowych.

Specjalistyczne prowadnice rolkowe przeznaczone do przenoszenia większych obciążeń wcale nie są tanie i najczęściej większych rozmiarów niż ich odpowiedniki kulkowe.

Zalety: Łatwe w montażu i niedrogie. Ułatwiają wyjmowanie i wkładanie szuflad. Ciche w działaniu.

Wady: Rolki do większych obciążeń są znacznie większych rozmiarów niż równorzędne prowadnice kulkowe i mogą być drogie. Prowadnice rolkowe o pełnym wysuwie charakteryzują się dużym przekrojem poprzecznym.

Teleskopowe prowadnice kulkowe są wyposażone w kulki z twardej stali (do niektórych zastosowań z tworzyw sztucznych) poruszających się w profilach.

Daje to dobrą stabilność boczną i umożliwia stosowanie większych profili, a tym samym zwiększenia dopuszczalnych obciążeń. Tego typu prowadnice również dostępne są z wysuwem częściowym, pełnym, ponadpełnym, a także dwukierunkowym.

Zalety: Teleskopowe prowadnice kulkowe oferowane są w szerokim zakresie rozmiarów, nie tylko do szuflad, ale też wielu innych zastosowań.

Różne typy kątowników lub bagnetów szybkiego montażu umożliwiają instalację na wiele sposobów. Profile są wykonane z grubszej stali i można je nakładać jeden na drugi w celu znacznego zwiększenia obciążenia.

Asortyment prowadnic kulkowych pod względem ilości rozmiarów i maksymalnej obciążalności jest o wiele bogatszy niż dostępna oferta prowadnic rolkowych. Prowadnice kulkowe do większych obciążeń są mniejsze i często tańsze niż ich odpowiedniki rolkowe.

Wady: Bywają czasem nieświadomie używane do zastosowań niewymagających prowadnic kulkowych, co skutkuje nadmiernymi kosztami.

W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Accuride lub wysłać email do naszego kierownika technicznego.

Sue Witkowski

Jakie mocowania zalecane s¹ dla teleskopowych prowadnic Accuride do szuflad?

Author: Sue Witkowski, Marketing services manager


18th Jul 2014


0115RC M4 countersunk screw / 4mm countersunk wood screw
0115RS M5
0201 M4 screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
0204 M4 screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
0301 M4 screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
0305 M4 screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
0330 M4 screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
0522 M6 screws on the inner extending member, M8 screws on the outer fixed member
1312 M4
2002 M4 screw/4mm wood screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
2026 M4 screw/4mm wood screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
2028 M4 screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
2109 Fixing hardware included Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
2132 M4 screw/4mm wood screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
2421 M3 screw/3mm wood screw Max. head. ht.1.8mm/Ø5.6mm
2431 M3 screw/3mm wood screw Max. head. ht.1.8mm/Ø5.6mm
2601 M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm
2642 M4 screw/6mm Euro screw/4mm wood screw Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm
2728 M4 screw/4mm wood screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
2907 M4 screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
2907WB M4 button head Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
3031 M4 screw
3301 Fixing hardware included
3301-60 4mm wood screw/6mm Euro screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
3307 Fixing hardware included
3308 Fixing hardware included
3507 M4 screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
3607 Fixing hardware included
3630 M4 screw/4mm wood screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
3732 M4 screw/4mm wood screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
3832 M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
4120 M8
4140 M8
4160 M6/M8 screw.
4162 M6/M8 screw.
5321 M5 countersunk/6mm countersunk Euro screw
5322 M5 countersunk/6mm countersunk Euro screw
5343 4mm countersunk woodscrew / 6mm Euro screw
5417 4mm woodscrew/M4 countersunk screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
5517-60 4mm wood screw/6mm Euro screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
7407 M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw Max. head. ht.2.5mm/Ø9.6mm
7957 M5/M6 countersunk screw
9300 M5/M6 screw/carriage bolt Max. head ht. 4.8mm/Ø 12.7mm

John Whittlesea

Kiedy nie chcesz, żeby prowadnica teleskopowa miała funkcję rozłączania

Author: John Whittlesea, Technical support manager


23rd Jun 2014


Prowadnica z funkcją rozłączania jest niezmiernie użyteczna. Pozwala na oddzielenie elementu montowanego szuflady od pozostałej części prowadnicy prowadnicy.

Ma to zalety zarówno podczas montażu, jak również podczas użytkowania. Po pierwsze, oznacza to, że można wziąć element przyszufladowy i osadzić na ruchomej części urządzenia – takiej jak szuflada, potencjalnie w odrębnym dziale zakładu produkcyjnego. „Reszta” prowadnicy może zostać zamontowana do korpusu. Wtedy prostą sprawą jest ponowne połączenie obu części urządzenia i wsunięcie ruchomego elementu prowadnicy w korpus , co powoduje, że dopasowanie i instalacja prowadnicy są bardzo łatwe.

Prowadnica z funkcją rozłączania

Po drugie, podczas używania, szufladę/element ruchomy można łatwo wyjąć do konserwacji, czyszczenia lub wymiany itp., a potem ponownie wsunąć.

Czasem jednak zdarza się, że funkcja rozłączania jest niepożądana albo trzeba wprowadzić procedury zapewniające bezpieczeństwo użytkownika podczas rozłączania i ponownej instalacji.

Wyobraźmy sobie montaż ciężkiego urządzenia (to do tych celów stosuje się nasze prowadnice do dużych obciążeń) na prowadnicy takiej jak 9301. Nie chcemy, aby przy dużym obciążeniu prowadnica się rozłączyła. Prowadnica, która rozłącza się i powoduje, że ciężkie urządzenie spada na Twoje stopy to z pewnością ostatnia rzecz, której pragniesz.

Dodatkowo w przypadku montażu podzespołów bardzo szerokich lub ciężkich, należy uwzględnić przeisy BHP. Prawdopodobnie nie będziesz mógł równocześnie zwolnić obu dźwigni do rozłączania i z łatwością utrzymać urządzenia oburącz.

W przypadku stosowania prowadnicy do średnich obciążeń, takiej jak Accuride seri 3657 (do 124 kg), należy wprowadzić procedury zapewniające bezpieczne rozłączanie przy większych obciążeniach, albo po prostu wybrać prowadnice nierozłączne. Łatwo się przekonać, że nie da się utrzymać w pełni obciążonej szuflady w położeniu umożliwiającym ponowne złożenie rozdzielonych elementów prowadnicy. Zawsze w przypadku montażu i rozłączania ciężkiego lub szerokiego elementu ruchomego najlepiej jest wykonywać to w dwie osoby lub zastosować procedurę mechaniczną, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z pełnym obciążeniem.

W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Accuride lub wysłać email do naszego kierownika technicznego.


1st Jun 2014


Samodomykanie i miękkie domykanie są podobnymi mechanizmami, dzięki którym prowadnica może się domykać na dwa sposoby.

Mechanizm samodomykania, umieszczony z tyłu elementu prowadnicy montowanego do korpusu, jest aktywowany przez trzpień znajdujący się w elemencie prowadnicy montowanym od strony szuflady. Efekt domykania jest „mocny” – wykonywany przez sprężynę bez jakiegokolwiek tłumienia.

prowadnice z mechanizmem samodomykania

Prowadnice mogą mieć różne siły domykające w zależności od obciążenia, które ma zostać dociągnięte. Mechanizm taki działa również jako zatrzask w pozycji wsuniętej, utrzymując poprzez nacisk sprężyny prowadnicę w pozycji zamkniętej i przeciwdziałając odbiciu szuflady przy zamykaniu jej z dużą siłą.

Do dociągnięcia danego obciążenia do pozycji zamkniętej mechanizm wymaga odpowiedniej siły sprężyny, co ma również wpływ na siłę konieczną do ponownego otwarcia – podczas otwierania musi bowiem zostać pokonana siła sprężyny. Wyobraźmy sobie prowadnicę samodomykającą w szufladzie. Podczas otwierania szuflady użytkownik poczuje opór sprężyny, który zniknie po jej naciągnięciu i zwolnieniu prowadnicy ze sprężyny.

Miękkie domykanie ma wszystkie zalety i cechy samodomykania, ale z dodaną funkcją delikatnego tłumienia podczas procesu domykania.

Prowadnice z mechanizmem miękkiego domykania szuflad

Zapobiega to trzaśnięciu szuflady przy zamykaniu. Tłumik jest zwykle umieszczany w mechanizmie z tyłu prowadnicy – podobnie jak przy samodomykaniu – i płynnie kontroluje czynność domykania.

Ten mechanizm również działa jako zatrzask w pozycji wsuniętej, uniemożliwiając samoczynne otwarcie szuflady. Podobnie ja w przypadku prowadnicy z samodociągiem, do dociągnięcia szuflady do pozycji zamkniętej mechanizm wymaga odpowiedniej siły sprężyny, co ma wpływ na siłę potrzebną do jej ponownego otwarcia.

Podsumowując:

  • Mechanizm samodomykania nie spowalnia czynności zamykania szuflady, ale zapewnia „mocne” domknięcie.
  • Mechanizm miękkiego domykania również zamyka szufladę, ale zapewnia kontrolowane, powolne i delikatne domknięcie i zapobiega trzaśnięciu szuflady.

Studia przypadku...

Przedłużana rampa dla roweru cargo do przewożenia wózków inwalidzkich

Rower cargo został zaprojektowany po to, by użytkownik wózka inwalidzkiego mógł cieszyć się swobodą jazdy na...

> Czytaj więcej

Przedłużana rampa dla roweru cargo do przewożenia wózków inwalidzkich


News & Blog Sign Up

Badz na biezaco otrzymujac poczta elektroniczna najswiezsze wiadomosci dotyczace produktów i projektów.