Blog Accuride

Blog Archive
Tematy bloga
Sue Witkowski

Informacje o prowadnicach Accuride w telefonie komórkowym

Author: Sue Witkowski, Marketing services manager


18th Apr 2013


Dzisiaj każdy oczekuje dostępu do Internetu wszędzie i w każdej chwili.

Ponadto dla wielu ludzi telefon komórkowy jest jedyną możliwością dostępu do Internetu. Ostatnio przeprowadzone badanie przewiduje 15-krotny wzrost korzystania z danych za pośrednictwem urządzeń mobilnych do roku 2017.*

Gdy jest się poza biurem, informacje mogą być potrzebne szybko i bez pośrednictwa skomplikowanych witryn.

Accuride zdaje sobie sprawę, że przeglądanie wersji desktopowych stron internetowych przy użyciu telefonu komórkowego nie zawsze jest praktyczne i wygodne. Dlatego opracowaliśmy uproszczoną witrynę dla urządzeń mobilnych, na której można szybko i łatwo uzyskać informacje o produktach Accuride. Wchodząc na naszą stronę za pośrednictwem smartfonu znajdziesz się w wersji mobilnej bez konieczności klikania na łącza.

Wersja mobilna jest dostępna w 6 językach, ale koncentruje się na informacjach o produkcie, których użytkownik prawdobodobnie potrzebuje natychmiast. Jeżeli jednak życzysz sobie odwiedzić główną witrynę, możesz to zrobić za jednym kliknięciem.

Modele 3D

Przypominamy, że oferujemy także zooptymalizowane modele 3D naszych standardowych prowadnic kulkowych i akcesoriów. Po prostu wypełnij formularz online, a w chwilę później rysunek CAD zostanie przesłany na Twój adres mailowy.

* Ericsson – Raport Ruch i Rynek, czerwiec 2012

John Whittlesea

Jak wybrać prowadnicę do montażu płaskiego (poziomego)?

Author: John Whittlesea, Technical support manager


9th Apr 2013


Często spotykamy się z pytaniem: które z prowadnic Accuride mogą być montowane płasko (poziomo pod szufladą)? Ważne pytanie, ponieważ w tym położeniu nie wszystkie prowadnice dobrze działają.

Jeżeli nie masz pewności działania prowadnic w danych warunkach, wyślij pytanie emailem.

Większość teleskopowych prowadnic kulkowych jest zaprojektowana do montażu w parach, pionowo, do boków szuflad lub zespołów przesuwnych.

Niektóre prowadnice mogą być montowane płasko pod zespołem przesuwnym.

Jeżeli prowadnice są montowane poziomo (płasko), ich nośność maleje do ok. 25 % nośności maksymalnej podanej dla montażu pionowego. W przypadku niektórych prowadnic mogą istnieć odstępstwa od tej reguły.

Szukaj tego symbolu w kartach katalogowych poszczególnych produktów lub w e-katalogu.

Prowadnice liniowe takie jak 1312 i 0115RS pracują lepiej, kiedy są zamontowane płasko, ponieważ element ruchomy jest przez cały czas całkowicie wsparty na łożyskach kulkowych.

Prowadnica DA0115RC wykorzystuje obiegowe wózki kulkowe i idealnie nadaje się do tego typu montażu. Szczegółowe dane dt. nośności można znaleźć w karcie katalogowej.

Montaż prowadnic w różnych konfiguracjach będzie miał wpływ na zachowanie i nośność i zawsze zalecamy, aby wypróbować prowadnicę w planowanym zastosowaniu.

Niektóre prowadnice nie powinny być montowane płasko.

Accuride ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, badaniu i stosowaniu prowadnic teleskopowych. Dlatego też wiemy, że niektóre profile prowadnic po prostu nie nadają się do stosowania w płaszczyźnie poziomej (do montażu płaskiego).

Problemy mogą wynikać z ugięcia, zwłaszcza w przypadku dużych obciążeń lub większych długości, i ze współdziałania pomiędzy elementami prowadnic, co może spowodować wzajemne ścieranie elementów ślizgowych w miejscach, w których odstępy są minimalne.

Niektóre typy zostały na przykład zaprojektowane z minimalnym kątem opasania na profilu pośrednim (IMM), lub z bardziej płaskim kształtem profilu zewnętrznego (OM), co powoduje zbyt duży ruch poprzeczny przy montażu płaskim.

W przypadku tego typu przekrojów nie ma problemów przy przenoszeniu obciążeń w zastosowaniach pionowych/bocznych, ale kiedy są stosowane na płasko, profile i koszyk z kulkami mogą się łatwo rozłączyć lub wzajemnie nadmiernie ścierać/ocierać.

Prowadnice nadające się do montażu płaskiego (poziomego)
Model Montaż boczny Max. kg* Montaż płaski Max. kg*
0115RC DA Patrz karta katalogow Patrz karta katalogow
0115RS 50 60
0201 50 12.5
0204 65 16.25
0301 70 17.5
0305 70 17.5
0305 DS 70 17.5
0330 DS (80 000 cykli) 65 16.25
0330 DS (10 000 cykli) 80 20
1312 50 60
2026 50 12.5
2028 DS (80 000 cykli) 60 15
2028 DS (10 000 cykli) 65 16.25
2728 DS 20 5
3031 DS 80 20
3301 68 17
3307 68 17
3308 68 17
3507 82 20.5
4120 DA (10 000 cykli) 438 219
4120 DA (5 000 cykli) 550 275
5417 (80 000 cykli) 90 22.5
5417 (10 000 cykli) 100 25
7957 160 40
9301 227 45

* Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic zainstalowanych w odległości 450 mm, o ile nie określono inaczej. Nośność zależy od długości prowadnic. Szczegóły znajdują się w poszczególnych kartach katalogowych.


27th Mar 2013


Producenci prowadnic do szuflad zawsze podają maksymalne obciążenie swoich produktów. Wiele osób zastanawia się co to znaczy.

Jest to maksymalne obciążenie, jakie może przenieść para prowadnic POD WARUNKIEM montażu zgodnego z instrukcją i przestrzegania dopuszczalnej liczby cykli. Podane nośności są obciążeniami brutto, a więc w obliczeniach należy pamiętać o dodaniu ciężaru materiałów konstrukcyjnych szuflady.

"Ilość cykli" jest kolejnym terminem, który trzeba wyjaśnić. Podczas badania obciążona maksymalnie szuflada lub określona przez użytkownika jednostka przejeżdża w tę i z powrotem zadaną liczbę razy. Jeden cykl = kompletne otwarcie i zamknięcie.

W ten sposób zdefiniowane obciążenie(nośność) jest maksymalnym obciążeniem dynamicznym. Stosowane są różne ilości cykli w zależności od typu i przeznaczenia prowadnicy. Na przykład w zastosowaniach dla sektora przemysłowego i elektronicznego ilość cykli mieści się zwykle pomiędzy 2 000 a 10 000, a dla sektora meblowego zwykle między 50 000 a 80 000 cykli.

Wszystkie produkty Accuride są dodatkowo poddawane testowi obciążenia statycznego przy pełnym wysunięciu. Przyłożone obciążenie zwykle jest przynajmniej dwukrotnie większe niż obciążenie przy próbie dynamicznej i nie niszczy prowadnic. To oznacza, że w położeniu wysuniętym nasze prowadnice charakteryzują się 100 % współczynnikiem bezpieczeństwa dla obciążenia statycznego.

Ugięcie szuflady z zamontowanymi prowadnicami jest mierzone podczas próby dynamicznej i odnoszone do obciążenia i ilości cykli testu. Norma DIN 68 858 określa szczegółowo dopuszczalne graniczne ugięcie, wyrażone jako procent wysunięcia.

Accuride bada wszystkie swoje standardowe prowadnice w ten sam sposób, dzięki czemu można je porównywać. Należy pamiętać, że powyższe testy dotyczą szuflad z zamontowanymi prowadnicami - nie ma odrębnych testów dla samych prowadnic. Jeżeli prowadnice są wykorzystywane do innego zastosowania niż szuflada - prowadnice Accuride można znaleźć w wielu różnorodnych typach zastosowań - zalecamy wykonanie testów w rzeczywistych warunkach.

W katalogu podajemy obciążenie w zależności od długości prowadnic montowanych do boku szuflady, ilość cykli stosowaną w teście i dopuszczalne obciążenie w przypadku montażu płaskiego (prowadnice poziomo pod szufladą).

Metody badań

Testy są wykonywane w naszych wewnętrznych laboratoriach, które znajdują się we wszystkich naszych ośrodkach projektowych i produkcyjnych na całym świecie.

Prowadnice są zwykle montowane z rozstawem 450 mm, a środek ciężkości znajduje się w środku szuflady. Po wykonaniu początkowych pomiarów uruchamia się urządzenie testujące, które wykonuje cykle zamykania i otwierania i przeprowadza dalsze pomiary. Jak już wspomniano, prowadnice dla sektora meblowego są poddawane testom do 80 000 cykli, a dla sektora przemysłowego do 10 000 cykli, przy czym dla niektórych produktów istnieją odstępstwa od podanych reguł. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach katalogowych.

Zwiększanie szerokości szuflady ma negatywny wpływ na zachowanie prowadnic, a wybór niewłaściwej prowadnicy może skutkować „kołysaniem się” szuflady, sprawiającym wrażenie obluzowania i niestabilności. Niektóre z naszych prowadnic zostały zaprojektowane dla zastosowań w szerokich szufladach i dlatego są badane również przy większym od standardowego rozstawie. Szczegóły podano w katalogu produktów i na stronie internetowej.

Nasze produkty są poddawane również testom udarowym - gwałtownemu otwieraniu i zamykaniu badanych elementów -„trzaskaniu” szufladą/prowadnicą o zderzaki końcowe. Ten test obejmuje 10 uderzeń w obu kierunkach z prędkością od 1,25 do 1,85 m/s, w zależności od przyłożonego obciążenia.

Specyficzne zastosowania mogą wymagać specjalnych testów. Jesteśmy w stanie dostosować je do życzeń klientów i opracować procedurę dla projektu Klienta.

Ogólne procedury badań pochodzą z szeregu źródeł krajowych i międzynarodowych, takich jak: BIFMA, ANSI, ISO, BS, DIN itd.

W pewnych przypadkach istneje również konieczność zlecenia testów instytucjom zewnętrznym, na przykład zderzeniowych dla zastosowań motoryzacyjnych.

Peter Baxter

Całodobowe wspieranie sieci dystrybucji

Author: Peter Baxter, European sales director, distribution channel


11th Mar 2013


Skuteczna sieć dystrybucji ma podstawowe znaczenie dla wielu producentów, dla których jest częścią strategii lokowania produktu. Dlatego producenci opierający się na sieci dystrybucji muszą poświęcić szczególną uwagę na wsparcie wielu jej funkcji.

Klienci potrzebują różnych poziomów obsługi i wsparcia, zatem ważne jest, aby najpierw starannie wybrać partnerów dystrybucyjnych, a następnie ściśle z nimi współpracować w zakresie marketingu i sprzedaży.

Strefa Klienta na stronie internetowej

Portal internetowy dla Klientów, umieszczony na witrynie firmy, okazał się wielkim sukcesem Accuride.

Za jego pośrednictwem dostępne są stale aktualne informacje o produkcie, takie jak: karty katalogowe, zdjęcia i rysunki CAD, instrukcje szkoleniowe, informacje o zamówieniach i dostawach, ceny i stan zapasów. Fakt, że internet jest zawsze otwarty, jest istotny dla firm, które działają globalnie i których pracownicy mogą potrzebować informacji poza normalnymi godzinami pracy.
Autoryzowani dystrybutorzy mogą wejść na stronę przeznaczoną jedynie dla Klientów używając spersonalizowanych haseł wydanych przez przedstawiciela Accuride.

Jednym z najnowszych usprawnień Strefy Klienta było połączenie z systemem Fourth Shift ERP.

Fourth Shift integruje finanse i księgowość, produkcję, zarządzanie łańcuchem dostaw i obsługę klienta, dzięki czemu informacje przepływają pomiędzy wszystkimi obszarami organizacji. Kiedy partner Accuride ma dostęp do portalu, może bezpośrednio połączyć się z poszczególnymi elementami systemu i zobaczyć swoje dawne i aktualne zamówienia oraz terminy dostaw, sprawdzić ceny i bieżące stany magazynowe.

Dostępność zapasów

Accuride chlubi się utrzymywaniem dużych zapasów magazynowych i gotowością do ich natychmiastowej wysyłki. Wiemy z rozmów z naszymi partnerami dystrybucyjnymi, że możliwość sprawdzania stanu naszych zapasów stała się popularną usługą, dającą im pewność, że będą mogli dostarczyć produkt wtedy, kiedy będzie potrzebny.

Stała możliwość komunikacji pomiędzy naszymi kierownikami sprzedaży, obsługą klienta i działem marketingu a naszymi partnerami dystrybucyjnymi przyczyniła się do sukcesu tego kanału sprzedaży, o czym świadczy zarówno jego rosnący zasięg, jak i przychody.

Sue Witkowski

Prowadnice teleskopowe są wszędzie - od kołyski do kostnicy

Author: Sue Witkowski, Marketing services manager


1st Mar 2013


Kiedy ludzie pytają mnie "Czym się zajmujesz?", a ja odpowiadam, że sprzedaję prowadnice teleskopowe, ich reakcja jest prawie zawsze taka sama - "A co to takiego?"

Próbuję wyjaśniać poprzez porównanie ze śrubami i wkrętami - one są wszędzie, ale nie zawsze je widać.

Rozejrzyjcie się tylko, a zobaczycie je w szufladach kuchennych, szafach kartotekowych, kasach sklepowych. Bywają ukryte, a mimo to zapewniają ruch w przesuwnych podłokietnikach samochodowych i wewnątrz automatów biletowych. Można się zdziwić widząc, jak bardzo uczestniczą w naszym życiu, od kołyski, aż do kostnicy.

Zdjęcia są tego potwierdzeniem.

Dajcie nam znać, jeśli zobaczycie prowadnice do szuflad w innych niezwykłych miejscach.

Studia przypadku...

Prowadnice aluminiowe ułatwiające dostęp do ciężkiego sprzętu w pociągu

Partner dystrybucyjny Accuride na terenie Czech, Arcus Engineering, w ścisłej współpracy z firmą Kolejové pohony, a.s....

> Czytaj więcej

Prowadnice aluminiowe ułatwiające dostęp do ciężkiego sprzętu w pociągu


News & Blog Sign Up

Badz na biezaco otrzymujac poczta elektroniczna najswiezsze wiadomosci dotyczace produktów i projektów.