Blog Accuride

Blog Archive
Tematy bloga

12th Jun 2013


Korzystanie z szerszych i głębszych szuflad staje się coraz powszechniejsze i nic dziwnego.

Szuflady takie, pierwotnie używane jedynie w systemach kartotekowych, widuje się obecnie w zastosowaniach domowych, zwłaszcza w kuchniach, oraz komercyjnych, jak wystawy i magazyny sklepów detalicznych, gastronomia, przemysł, elektronika i oczywiście kartoteki biurowe.

Rozregulowanie szuflad

Dobierając prowadnice do szerokich szuflad uwzględnij dane techniczne producenta prowadnic. Dla danego typu prowadnicy powinna być określona maksymalna szerokość szuflady - dane te zwykle można znaleźć w specyfikacji i w opisie testów. Jeżeli prowadnica została przetestowana w szufladzie o szerokości 450 mm, może nie działać prawidłowo w szufladach 1-metrowych.

Producent prowadnic powinien przetestować każdy model w celu określenia maksymalnej dopuszczalnej szerokości szuflady. Dobór prowadnic według szerokości szuflady i obciążenia jest najlepszym sposobem zapewnienia płynnego przesuwu i niezawodnego działania.

Szerokość szuflady jest szczególnie istotna w przypadku, gdy jest większa od jej głębokości. Taka konstrukcja zwiększa obciążenie szuflady i prowadnic, zakłócając przesuw lub powodując przycięcia i przekoszenia, które wywołują efekt „kołysania” szuflady w kierunku poprzecznym do kierunku ruchu.

Generalnie zalecamy, aby długość prowadnicy odpowiadała szerokości szuflady lub była nieco dłuższa od wymiaru szerokość. W naszym asortymencie posiadamy również prowadnice, które specjalnie przetestowano pod kątem zastosowań do szerszych szuflad.

W przypadku stosowania luźniejszych prowadnic może dochodzić do spotęgowania zjawiska przekaszania. Jest to spowodowane luzami prowadnicy i nierównomiernym obciążeniem prowadnic w czasie otwierania i zamykania szuflad.

Jeżeli konstrukcja to umożliwia, zalecamy montaż uchwytów na środku szerokich szuflad. W szufladach z dwoma uchwytami lub jednym bardzo długim istnieje pokusa do otwierania szuflady z jednej strony. W wyniku takiego działania powstają przekoszenia, które mogą z czasem doprowadzić do pogorszenia ruchu lub nawet zniszczenia prowadnic.

Migracja koszyków z kulkami

Migracja koszyków spowodowana jest różną prędkością i odległością, z jaką i o jaką przemieszczają się koszyki z kulkami. Wnikiem tego jest utrata synchronizacji ruchu zarówno wzajemnie między koszykami jak i między nimi a prowadzonych przez nie częściami prowadnic..

Wszyscy producenci prowadnic kulkowych mają do czynienia z tym problemem. Accuride stale pracuje nad doskonaleniem bieżni łożyska, tak by maksymalnie ograniczyć efekt migracji koszyka. Każdy zestaw kulek powinien przemieszczać się po bieżniach bez zakłóceń, a ruch między komponentami i koszykami łożyskowymi zawsze odbywać się w proporcji 2:1.

Bieżnie łożyskowe poddajemy ciągłym próbom, aby zapewnić jednopunktowy kontakt kulki dokładnie w osi, osiągając rzeczywisty ruch obrotowy łożysk.

True Rotation = RZECZYWISTY RUCH OBROTOWY
Offset Rotation = PRZESUNIĘTY RUCH OBROTOWY


Wskazówka techniczna

W przypadku szerokich szuflad najlepiej jest dobrać prowadnicę odpowiednią dla szerokości szuflady, nawet jeżeli jej nośność jest większa niż wymagana w danym przypadku

Jim Armstrong

Aktywność innowacyjna to bodziec dla wzrostu

Author: Jim Armstrong, European sales director, OEM channel


3rd Jun 2013


Rozwój działalności biznesowej w okresie głębokiej, globalnej recesji nie jest łatwy. Utrata rynków i brak kapitału okazały się fatalne w skutkach dla niektórych znanych marek, zwłaszcza w handlu detalicznym.

Samo cięcie kosztów nie zbawi nikogo. Rozpoznanie potrzeby innowacji nie jest proste, a znalezienie dodatkowych środków jeszcze trudniejsze. Jednak aby osiągnąć sukces, firma musi się wykazać się elastycznością, tj. umiejętnością szybkiego i efektywnego dopasowywania się do zmian.

Co więc można zrobić?

W trudnych czasach niełatwo jest usprawiedliwić inwestowanie (czasu i pieniędzy) w działania badawczo-rozwojowe. Ale co innego może przyczynić się do wzrostu?

Jak firmy tworzą kulturę innowacji?

Co więc rozumiemy przez innowację? W tym wypadku mam na myśli przekładanie pomysłów na nowe produkty, usługi lub procesy. Oznacza ona po prostu proponowanie czegoś nowego i lepszego, co ma szansę na komercyjny sukces.

Większość przedsiębiorstw jest innowacyjna w chwili rozpoczynania działalności, jednak codzienne trudności często spychają je na pozycje obronne - zaczynają się koncentrować na utrzymaniu swoich pozycji kosztem testowania nowych pomysłów i możliwości.

Musimy znaleźć czas i środki umożliwiające pracownikom prawdziwą innowacyjność. Zamiast bać się błędów, powinniśmy się na nich uczyć.

Pracownicy powinni wiedzieć co się dzieje - w jakim kierunku chce dążyć firma. Zachęć ich do wymiany pomysłów - komunikowanie się ma kluczowe znaczenie. Szukaj pomysłów zarówno w firmie, jak i poza nią. Jeżeli personel rzeczywiście zrozumie cele przedsiębiorstwa, wtedy zaangażuje się w nie i będzie się z nimi identyfikować - te właśnie czynniki pobudzają innowacyjność.

Niektóre z podjętych przez nas projektów nie zostaną uwieńczone powodzeniem. Jednak umiejętność rozpoznania, kiedy trzeba zarzucić pomysł może się okazać nie mniej istotna, niż dostrzeżenie szansy.
Nie zawsze udaje się za pierwszym podejściem. Czasem lepiej jest odłożyć rozpoczęty projekt i zająć się czymś innym, niż tracić czas na pozorne działania, które i tak nie doprowadzą do celu. Czasem udaje się usprawnić usługę lub produkt stopniowo. Ma to taką korzyść, że demonstruje klientom doskonalenie Twojej oferty.

Twoi pracownicy odgrywają w tym procesie pierwszoplanową rolę. Znajomość ich atutów i zdolności innowacyjnych pomoże Ci odpowiednio dobrać grupy szukające rozwiązań. Niektórzy są zainteresowani badaniami, inni wolą myśleć w perspektywie całościowej - nie każdy jest taki sam.

Innowacyjne działanie bywa problematyczne, gdy trzeba się skupić na bieżących zadaniach

Oczywiście znasz swój produkt lub usługę i wiesz, na którym rynku docelowym się skupić. Jednak obserwując trendy - nie tylko w swojej branży - zobaczysz, jak świat się zmienia i jak Twoja firma może na to reagować - i zarabiać na tym. Zmiany trendów w życiu społecznym, w prawie, nowe materiały i rozwój technologiczny - to wszystko może mieć wpływ na zapotrzebowanie na Twoje produkty lub usługi.
Jeżeli koncentrujesz się na innowacji produktów, znajdź luki w swojej ofercie i wypełnij je. Warto sprawdzić, czy z paroma zmianami dałoby się wskrzesić Twoje stare produkty.

Także śledzenie na bieżąco nowych materiałów i technologii i próba skojarzenia ich z nowymi trendami zaowocuje pomysłami.

To wszystko jest czasochłonne, czas jest więc jednym z nieodzownych zasobów, jeżeli naprawdę chcesz, aby Twoja firma była innowacyjna.

Wnioski

Inwestowanie w R&D jest trudne, gdy trzeba się liczyć z pieniędzmi - a przecież czas to pieniądz. W okresie recesji wiele firm dokonuje w tej dziedzinie cięć, nie myśląc o konsekwencjach długofalowych.
Pomysły na nowe lub udoskonalone produkty, usługi czy procesy pomogą firmom w osiągnięciu powodzenia i stworzeniu atmosfery zachęcającej do nowego myślenia - i utrzymywania aktywności innowacyjnej.

Sue Witkowski

Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich redukcja

Author: Sue Witkowski, Marketing services manager


21st May 2013


Środowisko jest od dawna priorytetem Accuride i od wielu lat kierujemy się praktykami biznesowymi uwzględniającymi potrzeby środowiska.

Accuride podejmuje szereg działań na rzecz środowiska. Niektóre z nich to drobne kroczki, inne stanowią poważne zmiany w procesach wytwórczych, np. zmiana w procesie chromowania.
Nie jest to jednak żaden niezmienny cel, a raczej ciągły proces redukowania, ponownego wykorzystywania i recyklingu.

Do działań podejmowanych przez Accuride należy m.in. korzystanie z naturalnego światła w naszych zakładach, recykling całości złomu metalowego, ograniczanie ilości materiału opakowaniowego.

Zgodność z dyrektywa o ograniczeniu użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)

W procesie chromowania wyorzystuje się chemikalia, wodę i oczywiście energię. Nasz personel techniczny intensywnie poszukuje metod redukcji zużycia wszystkich trzech składników. Produkty spełniające wymogi dyrektywy RoHS składają się z komponentów zawierających ograniczone ilości ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego (Cr6), PBB i PBDE.

Aby spełnić ten wymóg, Accuride zastąpił chrom sześciowartościowy trójwartościowym - znacznie mniej niebezpiecznym. Wymogi RoHS spełniają też wszystkie komponenty prowadnic, takie jak zderzaki i części z tworzyw sztucznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą deklaracją o spełnianiu wymogów dyrektywy RoHS.

Ograniczenie zużycia prądu

Personel techniczny meksykańskiego zakładu Accuride Mexicali otrzymał zadanie ograniczenia normalnych przestojów urządzeń galwanizerskich. Okres przestoju oznacza, że chociaż urządzenie nie produkuje, jest ono wciąż włączone. Oznacza to utratę energii - gazu ziemnego i prądu. Wysiłek personelu skoncentrował się na przeprowadzeniu dokładnej analizy i usprawnieniu procesów. Zredukowano liczbę urządzeń o 1/3 przy zachowaniu tego samego poziomu produkcji. Jest to nie tylko racjonalne działanie z biznesowego punktu widzenia, ale także bardziej odpowiedzialne korzystanie z zasobów.

Zużycie i oczyszczanie wody

Całą wodę przemysłową poddajemy oczyszczaniu, aby zneutralizować lub ograniczyć do minimum szkodliwe substancje. W celu związania ich ze ściekami Accuride stosuje technologicznie zaawansowane polimery.

Zużyte szmaty zostają oczyszczone ze smarów i innych zanieczyszczeń i używa się ich kilkakrotnie. Po ostatnim użyciu są jeszcze raz oczyszczone, a następnie usunięte zgodnie z wymogami ekologicznymi.

Accuride aktywnie poszukuje sposobów redukowania ilości wody w procesie produkcyjnym. Konsekwentne wysiłki w zakładzie Mexicali doprowadziły do ograniczenia wody zużytej w procesie galwanizacji o 33%. Zainstalowane przepustnice służą do precyzyjnego odmierzania wody zużywanej przez urządzenia galwanizerskie.

Opakowania

W brytyjskim magazynie Accuride składowanych jest znacznie ponad 1000 produktów gotowych do wysyłki za pośrednictwem naszej sieci dystrybucyjnej obejmującej całą Europę.

Przygotowując wprowadzenie nowego produktu na rynek nasi konstruktorzy w ścisłym współdziałaniu z działem zakupów projektują opakowania tak, aby chroniły one produkt przy zużyciu możliwie najmniejszej ilości materiału.

W wyniku dokładnej analizy obecnie stosowanych opakowań w naszych zakładach produkcyjnych na całym świecie udało się zredukować rozmiar kartonów dla wielu typów wyrobów.

W wielu przypadkach byliśmy w stanie ograniczyć ciężar pełnych kartonów do mniej niż 15 kg, a nawet 10 kg, unikając potrzeby wypełniania dużych luk znacznymi ilościami materiałów. Pełne kartony są bardziej stabilne, jeżeli w środku jest mniej powietrza. Redukowanie ciężaru kartonów ogranicza także potrzebę stosowania naklejek ostrzegawczych i zmniejsza koszty transportu.

To jest długofalowy projekt, mający na celu ograniczenie ilości materiału opakowaniowego i wielokrotne stosowanie materiałów tam, gdzie to możliwe.

Standardy środowiskowe - ISO 14001

Zakład Accuride w Niemczech posiada certyfikat ISO 14001. Potwierdza on zgodność ze normami zarządzania środowiskowego. Procedura certyfikacyjna przewiduje przeprowadzenie oceny przez niezależnego audytora.

Podobnie jak w przypadku innych standardów, ISO 14001 wymaga prowadzenia formalnej dokumentacji odnośnie polityki środowiskowej firmy i jej realizacji, demonstrującej działalność zgodnie z wymogami certyfikatu.

Meksykański zakład Mexicali opracował i wdrożył program oparty o standardy i zasady ISO 14001. Wewnątrzzakładowy zespół przeprowadza regularne kontrole.

Wyłącz światło

Czasem nawet drobne działania mogą dużo zmienić. Każdy członek personelu jest zachęcany do przejęcia na siebie odpowiedzialności za ograniczanie odpadów i zapobieganie ich powstawaniu. Na przykład przez niezostawianie komputera w trybie uśpienia przez całą noc, wyłączanie światła przy wychodzeniu z pomieszczenia czy segregowanie śmieci w biurze. Wszyscy możemy się przyczynić do zmian, jeżeli się postaramy.

Dążeniem Accuride jest zredukowanie do minimum ujemnych skutków naszej działalności na środowisko. Do założeń naszej polityki środowiskowej należy przestrzeganie miejscowych przepisów ochrony środowiska, a tam, gdzie to możliwe, robienie więcej niż wymagają normy przez wydajne korzystanie z surowców i ograniczanie ilości odpadów.

Sue Witkowski

Wyścigi szlifierek taśmowych

Author: Sue Witkowski, Marketing services manager


9th May 2013


Są to jedne z najdziwniejszych zawodów sportowych. Zasady są takie jak w drag racing - równoległych wyścigach samochodowych. Tyle że tu ze startu zatrzymanego ścigają się po drewnianym torze szlifierki taśmowe.

Wygrywa ta, która pierwsza przekroczy linię mety.

Wydaje się, że w USA zawody te cieszą się szczególną popularnością w branży stolarskiej. Accuride założył więc Stowarzyszenie Wyścigów Szlifierek Taśmowych (BSRA). Zrzesza ono entuzjastów z całej Ameryki Północnej, organizując sponsorowane przez Accuride zawody.

Pierwsze krajowe mistrzostwa BSRA w 2007 roku w AWFS Las Vegas (Newada) okazały się wielkim sukcesem.

Co to są wyścigi szlifierek taśmowych?

Szlifierki taśmowe były jednym z pierwszych narzędzi elektrycznych, których użyto do drag racing. Ktoś w pewnym momencie wpadł na pomysł ustawienia drewnianego toru i wyposażenia szlifierek w dłuższy sznur. Tory mają ok. 30 cm szerokości i ok. 23 metrów długości. Szlifierki ścigają się obok siebie.

Większość zawodów odbywa się w dwóch kategoriach: standardowej i zmodyfikowanej. W tej pierwszej mogą współzawodniczyć tylko szlifierki taśmowe wyprodukowane seryjnie przez konwencjonalnych wytwórców narzędzi elektrycznych. Kategoria zmodyfikowana natomiast dopuszcza przeróbki mające na celu zwiększenie prędkości i osiągów.

Uczestników zawodów w obu kategoriach zachęca się do dekorowania szlifierek, a najoryginalniej wyglądające są wyróżniane nagrodami.

Gdzie i kiedy odbywają się zawody?

Wyścigi Accuride BSRA odbywają się w różnych regionach Ameryki Północnej przy okazji imprez i dni otwartych organizowanych przez dystrybutorów Accuride.

Uwieńczeniem zawodów regionalnych są mistrzostwa kraju odbywające się w nieparzyste lata w AWFS®Fair w Las Vegas (Newada). Ostatnie w 2011 roku przyciągnęły 800 kibiców przyglądających się zmaganiom 24 szlifierek.

23-27 lipca tego roku, podczas targów AWFS, Accuride International Inc. będzie jak zwykle gospodarzem mistrzostw kraju.

Dalsze informacje, sprawozdania i programy wyścigów szlifierek taśmowych: http://www.accuride.com/BSRA/Default.asp

Peter Baxter

Gdzie mogę kupić prowadnice i ile to będzie kosztować?

Author: Peter Baxter, European sales director, distribution channel


30th Apr 2013


Gdzie mogę kupić prowadnice i ile to będzie kosztować? Wszystko zależy od planowanego zastosowania i branży w jakiej działasz.

Prowadnice do zastosowań w wyrobach z drewna i drewnopochodnych, np. montowane w meblach mozna nabyć u naszych dystrybutorów akcesoriów meblowych.

Prowadnice montowane w elementach metalowych i do zastosowań przemysłowych czy elektronicznych oferują nasi dystrybutorzy akcesoriów przemysłowych.

Niektórzy spośród naszych partnerów dystrybucyjnych zaopatrują także sklepy detaliczne, zarówno tradycyjne jak i internetowe, więc każdy może tam zaspokoić swoje potrzeby.

W sprawie cen i terminów realizacji prosimy kontaktować się z naszymi partnerami dystrybucyjnymi. Niektórzy sprzedawcy internetowi podją ceny na witrynie internetowej.

Kliknij tutaj, aby znaleźć najbliższego dystrybutora Accuride.

Sprzedaż bezpośrednią Accuride prowadzi wyłącznie dla producentów sprzętu oryginalnego (OEM) w ilościach wielkoseryjnych.

Są to zwykle produkty dedykowane, projektowane i produkowane na zamówienie, a ich ceny zależą od szeregu czynników konstrukcyjnych i technologicznych. Dlatego też nie jest możliwe podanie tutaj ogólnych cen.

Prosimy o kontakt z lokalnym kierownikiem przedaży Accuride w celu omówienia Twoich wymagań.

Studia przypadku...

Prowadnice aluminiowe ułatwiające dostęp do ciężkiego sprzętu w pociągu

Partner dystrybucyjny Accuride na terenie Czech, Arcus Engineering, w ścisłej współpracy z firmą Kolejové pohony, a.s....

> Czytaj więcej

Prowadnice aluminiowe ułatwiające dostęp do ciężkiego sprzętu w pociągu


News & Blog Sign Up

Badz na biezaco otrzymujac poczta elektroniczna najswiezsze wiadomosci dotyczace produktów i projektów.