Blog Accuride

Blog Archive
Tematy bloga

12th Jun 2013


Korzystanie z szerszych i głębszych szuflad staje się coraz powszechniejsze i nic dziwnego.

Szuflady takie, pierwotnie używane jedynie w systemach kartotekowych, widuje się obecnie w zastosowaniach domowych, zwłaszcza w kuchniach, oraz komercyjnych, jak wystawy i magazyny sklepów detalicznych, gastronomia, przemysł, elektronika i oczywiście kartoteki biurowe.

Rozregulowanie szuflad

Dobierając prowadnice do szerokich szuflad uwzględnij dane techniczne producenta prowadnic. Dla danego typu prowadnicy powinna być określona maksymalna szerokość szuflady - dane te zwykle można znaleźć w specyfikacji i w opisie testów. Jeżeli prowadnica została przetestowana w szufladzie o szerokości 450 mm, może nie działać prawidłowo w szufladach 1-metrowych.

Producent prowadnic powinien przetestować każdy model w celu określenia maksymalnej dopuszczalnej szerokości szuflady. Dobór prowadnic według szerokości szuflady i obciążenia jest najlepszym sposobem zapewnienia płynnego przesuwu i niezawodnego działania.

Szerokość szuflady jest szczególnie istotna w przypadku, gdy jest większa od jej głębokości. Taka konstrukcja zwiększa obciążenie szuflady i prowadnic, zakłócając przesuw lub powodując przycięcia i przekoszenia, które wywołują efekt „kołysania” szuflady w kierunku poprzecznym do kierunku ruchu.

Generalnie zalecamy, aby długość prowadnicy odpowiadała szerokości szuflady lub była nieco dłuższa od wymiaru szerokość. W naszym asortymencie posiadamy również prowadnice, które specjalnie przetestowano pod kątem zastosowań do szerszych szuflad.

W przypadku stosowania luźniejszych prowadnic może dochodzić do spotęgowania zjawiska przekaszania. Jest to spowodowane luzami prowadnicy i nierównomiernym obciążeniem prowadnic w czasie otwierania i zamykania szuflad.

Jeżeli konstrukcja to umożliwia, zalecamy montaż uchwytów na środku szerokich szuflad. W szufladach z dwoma uchwytami lub jednym bardzo długim istnieje pokusa do otwierania szuflady z jednej strony. W wyniku takiego działania powstają przekoszenia, które mogą z czasem doprowadzić do pogorszenia ruchu lub nawet zniszczenia prowadnic.

Migracja koszyków z kulkami

Migracja koszyków spowodowana jest różną prędkością i odległością, z jaką i o jaką przemieszczają się koszyki z kulkami. Wnikiem tego jest utrata synchronizacji ruchu zarówno wzajemnie między koszykami jak i między nimi a prowadzonych przez nie częściami prowadnic..

Wszyscy producenci prowadnic kulkowych mają do czynienia z tym problemem. Accuride stale pracuje nad doskonaleniem bieżni łożyska, tak by maksymalnie ograniczyć efekt migracji koszyka. Każdy zestaw kulek powinien przemieszczać się po bieżniach bez zakłóceń, a ruch między komponentami i koszykami łożyskowymi zawsze odbywać się w proporcji 2:1.

Bieżnie łożyskowe poddajemy ciągłym próbom, aby zapewnić jednopunktowy kontakt kulki dokładnie w osi, osiągając rzeczywisty ruch obrotowy łożysk.

True Rotation = RZECZYWISTY RUCH OBROTOWY
Offset Rotation = PRZESUNIĘTY RUCH OBROTOWY


Wskazówka techniczna

W przypadku szerokich szuflad najlepiej jest dobrać prowadnicę odpowiednią dla szerokości szuflady, nawet jeżeli jej nośność jest większa niż wymagana w danym przypadku

Studia przypadku...

Prowadnice aluminiowe ułatwiające dostęp do ciężkiego sprzętu w pociągu

Partner dystrybucyjny Accuride na terenie Czech, Arcus Engineering, w ścisłej współpracy z firmą Kolejové pohony, a.s....

> Czytaj więcej

Prowadnice aluminiowe ułatwiające dostęp do ciężkiego sprzętu w pociągu


News & Blog Sign Up

Badz na biezaco otrzymujac poczta elektroniczna najswiezsze wiadomosci dotyczace produktów i projektów.