Blog Accuride

Blog Archive
Argomenti del blog

27th Mar 2013


Producenci prowadnic do szuflad zawsze podają maksymalne obciążenie swoich produktów. Wiele osób zastanawia się co to znaczy.

Jest to maksymalne obciążenie, jakie może przenieść para prowadnic POD WARUNKIEM montażu zgodnego z instrukcją i przestrzegania dopuszczalnej liczby cykli. Podane nośności są obciążeniami brutto, a więc w obliczeniach należy pamiętać o dodaniu ciężaru materiałów konstrukcyjnych szuflady.

"Ilość cykli" jest kolejnym terminem, który trzeba wyjaśnić. Podczas badania obciążona maksymalnie szuflada lub określona przez użytkownika jednostka przejeżdża w tę i z powrotem zadaną liczbę razy. Jeden cykl = kompletne otwarcie i zamknięcie.

W ten sposób zdefiniowane obciążenie(nośność) jest maksymalnym obciążeniem dynamicznym. Stosowane są różne ilości cykli w zależności od typu i przeznaczenia prowadnicy. Na przykład w zastosowaniach dla sektora przemysłowego i elektronicznego ilość cykli mieści się zwykle pomiędzy 2 000 a 10 000, a dla sektora meblowego zwykle między 50 000 a 80 000 cykli.

Wszystkie produkty Accuride są dodatkowo poddawane testowi obciążenia statycznego przy pełnym wysunięciu. Przyłożone obciążenie zwykle jest przynajmniej dwukrotnie większe niż obciążenie przy próbie dynamicznej i nie niszczy prowadnic. To oznacza, że w położeniu wysuniętym nasze prowadnice charakteryzują się 100 % współczynnikiem bezpieczeństwa dla obciążenia statycznego.

Ugięcie szuflady z zamontowanymi prowadnicami jest mierzone podczas próby dynamicznej i odnoszone do obciążenia i ilości cykli testu. Norma DIN 68 858 określa szczegółowo dopuszczalne graniczne ugięcie, wyrażone jako procent wysunięcia.

Accuride bada wszystkie swoje standardowe prowadnice w ten sam sposób, dzięki czemu można je porównywać. Należy pamiętać, że powyższe testy dotyczą szuflad z zamontowanymi prowadnicami - nie ma odrębnych testów dla samych prowadnic. Jeżeli prowadnice są wykorzystywane do innego zastosowania niż szuflada - prowadnice Accuride można znaleźć w wielu różnorodnych typach zastosowań - zalecamy wykonanie testów w rzeczywistych warunkach.

W katalogu podajemy obciążenie w zależności od długości prowadnic montowanych do boku szuflady, ilość cykli stosowaną w teście i dopuszczalne obciążenie w przypadku montażu płaskiego (prowadnice poziomo pod szufladą).

Metody badań

Testy są wykonywane w naszych wewnętrznych laboratoriach, które znajdują się we wszystkich naszych ośrodkach projektowych i produkcyjnych na całym świecie.

Prowadnice są zwykle montowane z rozstawem 450 mm, a środek ciężkości znajduje się w środku szuflady. Po wykonaniu początkowych pomiarów uruchamia się urządzenie testujące, które wykonuje cykle zamykania i otwierania i przeprowadza dalsze pomiary. Jak już wspomniano, prowadnice dla sektora meblowego są poddawane testom do 80 000 cykli, a dla sektora przemysłowego do 10 000 cykli, przy czym dla niektórych produktów istnieją odstępstwa od podanych reguł. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach katalogowych.

Zwiększanie szerokości szuflady ma negatywny wpływ na zachowanie prowadnic, a wybór niewłaściwej prowadnicy może skutkować „kołysaniem się” szuflady, sprawiającym wrażenie obluzowania i niestabilności. Niektóre z naszych prowadnic zostały zaprojektowane dla zastosowań w szerokich szufladach i dlatego są badane również przy większym od standardowego rozstawie. Szczegóły podano w katalogu produktów i na stronie internetowej.

Nasze produkty są poddawane również testom udarowym - gwałtownemu otwieraniu i zamykaniu badanych elementów -„trzaskaniu” szufladą/prowadnicą o zderzaki końcowe. Ten test obejmuje 10 uderzeń w obu kierunkach z prędkością od 1,25 do 1,85 m/s, w zależności od przyłożonego obciążenia.

Specyficzne zastosowania mogą wymagać specjalnych testów. Jesteśmy w stanie dostosować je do życzeń klientów i opracować procedurę dla projektu Klienta.

Ogólne procedury badań pochodzą z szeregu źródeł krajowych i międzynarodowych, takich jak: BIFMA, ANSI, ISO, BS, DIN itd.

W pewnych przypadkach istneje również konieczność zlecenia testów instytucjom zewnętrznym, na przykład zderzeniowych dla zastosowań motoryzacyjnych.

Casi aziendali...

Rampa allungabile per cargo bike per sedie a rotelle

La cargo bike è stata progettata così che una persona in sedia a rotelle possa gustare il piacere di andare in bicicletta. Il produttore si...

> Leggi

Rampa allungabile per cargo bike per sedie a rotelle


News & Blog Sign Up

Tenetevi aggiornati con le ultime novità sui prodotti e i progetti mediante e-mail.