Blog d'Accuride

Blog Archive
Rubriques du blog
John Whittlesea

Testw mgle solnej

Author: John Whittlesea, Technical support manager


25th Feb 2013


Klienci muszą mieć pewność, że kupowane przez nich prowadnice będą w wymaganym stopniu odporne na korozję. Nasze badania powierzchni prowadnic obejmują próbę w komorze solnej, gdzie prowadnice są poddawane działaniu 5 % roztworu rozpylonej solanki (przypominającego mgłę solną) w celu sprawdzenia odporności na korozję.

Procedury i parametry próby są standaryzowane zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak ASTM B 117 i ISO 9227. Normy te szczegółowo określają sposób przeprowadzenia testów oraz parametry próby, takie jak temperatura, ciśnienie powietrza rozpylonego roztworu, przygotowanie roztworu, włącznie z pH, stężeniem itp.

Procedury badań prowadnic

Dysponujemy własnymi laboratoriami badawczymi, wyposażonymi w komory solne. W przypadku nowego wyrobu badamy każdą z jego części składowych oraz kompletny zespół. Umieszcza się je w komorze, tak aby wszystkie części były całkowicie wystawione na działanie rozpylonego roztworu. Roztwór musi również mieć możliwość spływania z powierzchni i niezalegania.

Po upływie wymaganego czasu części są suszone po czym badane pod kątem korozji. Wyniki zostają odnotowane w oficjalnych sprawozdaniach z badań, które przedstawiają specyfikację badanej próbki, typ zastosowanego materiału i powłoki oraz zastosowaną normę i wygląd ewentualnych oznak korozji.

Badanie może wykazać brak objawów korozji, białą lub czerwoną rdzę, w zależności od stopnia intensywności testu i rodzaju powierzchni prowadnicy.

Niewielkie ilości białej rdzy to jedynie efekt optyczny i zwykle nie mają wpływu na zachowanie powłoki, jeżeli warstwa cynku pod powłoką zachowuje określoną grubość.

Powłoki zabezpieczające przed korozją

Asortyment prowadnic kulkowych Accuride odznacza się trzema poziomami odporności na korozję: 12 godzin dla większości produktów, ponad 96 godzin i do 500 godzin dla powierzchni o wysokiej odporności.

Do uzyskania standardowych lub podwyższonych poziomów odporności na korozję stosuje się różne powłoki, które są nakładane na warstwę cynku elektrolitycznego w zautomatyzowanych procesach pokrywania.

Études de cas...

Des glissières en aluminium pour accéder aux équipements lourds des trains

Arcus Engineering, le partenaire de la distribution d'Accuride en République tchèque, a travaillé en étroite collaboration avec...

> En savoir plus

Des glissières en aluminium pour accéder aux équipements lourds des trains


News & Blog Sign Up

Restez informé(e) des toutes dernières actualités et projets par courriel.