Blog de Accuride

Blog Archive
Temas del blog
John Whittlesea

Testw mgle solnej

Author: John Whittlesea, Technical support manager


25th Feb 2013


Klienci muszą mieć pewność, że kupowane przez nich prowadnice będą w wymaganym stopniu odporne na korozję. Nasze badania powierzchni prowadnic obejmują próbę w komorze solnej, gdzie prowadnice są poddawane działaniu 5 % roztworu rozpylonej solanki (przypominającego mgłę solną) w celu sprawdzenia odporności na korozję.

Procedury i parametry próby są standaryzowane zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak ASTM B 117 i ISO 9227. Normy te szczegółowo określają sposób przeprowadzenia testów oraz parametry próby, takie jak temperatura, ciśnienie powietrza rozpylonego roztworu, przygotowanie roztworu, włącznie z pH, stężeniem itp.

Procedury badań prowadnic

Dysponujemy własnymi laboratoriami badawczymi, wyposażonymi w komory solne. W przypadku nowego wyrobu badamy każdą z jego części składowych oraz kompletny zespół. Umieszcza się je w komorze, tak aby wszystkie części były całkowicie wystawione na działanie rozpylonego roztworu. Roztwór musi również mieć możliwość spływania z powierzchni i niezalegania.

Po upływie wymaganego czasu części są suszone po czym badane pod kątem korozji. Wyniki zostają odnotowane w oficjalnych sprawozdaniach z badań, które przedstawiają specyfikację badanej próbki, typ zastosowanego materiału i powłoki oraz zastosowaną normę i wygląd ewentualnych oznak korozji.

Badanie może wykazać brak objawów korozji, białą lub czerwoną rdzę, w zależności od stopnia intensywności testu i rodzaju powierzchni prowadnicy.

Niewielkie ilości białej rdzy to jedynie efekt optyczny i zwykle nie mają wpływu na zachowanie powłoki, jeżeli warstwa cynku pod powłoką zachowuje określoną grubość.

Powłoki zabezpieczające przed korozją

Asortyment prowadnic kulkowych Accuride odznacza się trzema poziomami odporności na korozję: 12 godzin dla większości produktów, ponad 96 godzin i do 500 godzin dla powierzchni o wysokiej odporności.

Do uzyskania standardowych lub podwyższonych poziomów odporności na korozję stosuje się różne powłoki, które są nakładane na warstwę cynku elektrolitycznego w zautomatyzowanych procesach pokrywania.

Casos prácticos...

Rampa extensible para bicicleta con remolque para silla de ruedas

La bicicleta con remolque ha sido diseñada de manera que un usuario de silla de ruedas pueda disfrutar de la libertad de hacer ciclismo. El fabricante...

> Leer más

Rampa extensible para bicicleta con remolque para silla de ruedas


News & Blog Sign Up

Manténgase al día con las noticias más recientes sobre productos y proyectos a través del correo electrónico.