Previous Page  48 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 204 Next Page
Page Background

42

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

3630

• Two-way travel

• Load rating up to 45kg

• 100% extension

• 21.6mm slide thickness

• Hold-in (at centre)

• Wysuw dwukierunkowy

• No

ś

no

ś

ć do 45 kg

• Wysuw 100 %

• Grubo

ś

ć prowadnicy 21,6 mm

• Zatrzask w pozycji wsuni

ę

tej

(na

ś

rodku)

• Oboustranný výsuv

• Nosnost až 45 kg

• Výsuv 100 %

• Tlouš

ť

ka výsuvu 21,6 mm

• P

ř

idrženi v zasunuté poloze

(uprost

ř

ed)

80,000

Notes:

• Fixing recommendation: M4 screw/

4mm wood screw

• Max.head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm

• Horizontal mounting not recommended

• Load ratings quoted are the maximum for a pair

of side mounted slides installed 450mm apart,

unless otherwise stated. For more information

go to page 169 of the catalogue

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Poznámky:

• Doporučení k uchycení: Šroub M4/Vrut do

d

ř

eva 4 mm

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Vodorovnou montáž nedoporučujeme

• Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou

maximální pro pár výsuv

ů

montovaných na bok a

instalovaných 450 mm od sebe. Více informací

najdete na stránce 177 katalogu

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

Uwagi:

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t M4/Wkr

ę

t do

drewna 4 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm

• Monta

ż

poziomy niezalecany

• Podane no

ś

no

ś

ci stanowi

ą

maksimum dla

pary prowadnic montowanych do boku,

zainstalowanych w odległo

ś

ci 450 mm od siebie,

o ile nie okre

ś

lono inaczej. Dalsze informacje

mo

ż

na znale

ź

ć na stronie 173 katalogu

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

3630

mm

kg

SL

S

TR

Trx2

A

B

W

L

DZ3630-0040

400

378

432

864

144

-

2.11

40

DZ3630-0050

500

478

532

1064

144

-

2.66

45

DZ3630-0060

600

578

632

1264

144

-

3.18

45

DZ3630-0070

700

678

732

1464

176

339

3.74

40

32.0

32.0

A

B

4.3x6.5

Ø4.3

Ø4.3

32.0

32.0

A

S

SL

11.0

TR

TR

21.6

36.4