Previous Page  19 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 204 Next Page
Page Background

13

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

Light duty slides, load rating up to 50kg

Prowadnice do niewielkich obci

ąż

e

ń

do 50 kg

Výsuvy pro malé zatížení do 50 kg

2431

20

80,000

100%

14

3732

40

80,000

100%

15

2601

45

80,000

100%

17

2642

45

80,000

100%

18

3832

45

50

80,000

10,000

100%

19

DH3832

45

50

80,000

10,000

100%

21

3832EC-B

45

80,000

100%

23

3832DO

45

50

80,000

10,000

100%

25

3832SC/HDSC

45

50

80,000

10,000

100%

27

3832TR/HDTR

45

80,000

100%

29

7400-50SC

45

80,000

100%+

31

DA5321

50

40,000

100%+

32

2421

16

80,000

75%

33

DS2728

20

80,000

75%

34

2109

35

50,000

75%

35

2132

35

50

80,000

10,000

75%

36

2132DO

35

50

80,000

10,000

75%

38

0201

50

10,000

75%

39

2002

35

50,000

2-way

40

2026

50

50,000

2-way

41

3630

45

80,000

2-way

42

Model

Load kg

Cycles

Travel

Disconnect

Corrosion resistant

Page

Model

No

ś

no

ś

ć kg

Cykli

Wysuw

Rozł

ą

czanie

Odporne na korozj

ę

Strona

Model

Nosnost kg

Cykly

Výsuv

Odpojení

Korozivzdorné

Strana