Previous Page  170 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 170 / 204 Next Page
Page Background

154

01/15

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

DAFR20 – Slide options

DAFR20 – Opcje prowadnic

DAFR20 – Možnosti výsuv

ů

37

368

375

12.2

350

348

48

32

16

256

32

16

4.3 x 6.5 (x2)

Ø4.3 (x2)

Ø7 (x4)

288

6.5 Max.

2.2 Min.

C

Slide options / Opcje prowadnic / Možnosti výsuv

ů

W (kg)

C

Slides (1 x A4 option)

DB5517-1552

1.80

C

Prowadnice (1 x A4)

DB5517-1552

1,80

C

Výsuvy (1 x A4)

DB5517-1552

1,80

Notes:

• If 1 x A4 slides (DB5517-1552) are used with

DAFR20.0501/0502/0503, installation width will be

reduced by 20mm

• Fixing recommendation: 4mm wood screw/

6mm Euro screw

• Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.7mm

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Uwagi:

• Je

ż

eli s

ą

stosowane prowadnice 1 x A4

(DB5517-1552) z DARF20.0501/0502/0503,

nale

ż

y zmniejszyć szeroko

ś

ć monta

ż

ow

ą

o 20 mm

• Zalecenia dt. mocowania: Wkr

ę

t do drewna

4 mm/Wkr

ę

t euro 6 mm

• Maksymalna wysoko

ś

ć łba 2,5 mm/Ø 9,7 mm

• Tolerancje wymiarów zawieraj

ą

rysunki 2D CAD

Poznámky:

• Pokud jsou použity výsuvy 1 x A4 (DB5517-1552)

s DAFR20.0501/0502/0503, instalační ší

ř

ka bude

snížena o 20 mm

• Doporučení k uchycení: 6mm šroub Euro/Vrut do

d

ř

eva 4 mm

• Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,7 mm

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech