Previous Page  168 / 204 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 168 / 204 Next Page
Page Background

152

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na zm

ě

nu specifikací bez p

ř

edb

ě

žného upozorn

ě

07/15

DAFR20 – Order codes

DAFR20 – Kody zamówienia

DAFR20 – Kódy pro objednávání

2 x A4 Filing frame

2 x A4 Rama kartotekowa

2 x A4 Záv

ě

sný kancelá

ř

ský rám

DAFR20 2 x A4

W (kg)

Order code

DAFR20-0502

3.65

Number of frames

1

Plastic extrusions

4

Dividers

2

Fixings for assembly

Yes

Suits cabinets

1000mm

DAFR20 2 x A4

W (kg)

Kod zamówienia

DAFR20-0502

3,65

Liczba ram

1

Wytłoczki plastikowe

4

Separatory

2

Elementy zł

ą

czne

do monta

ż

u

Tak

Pasuje do korpusów

1000 mm

DAFR20 2 x A4

W (kg)

Kód pro objednávání

DAFR20-0502

3,65

Počet rám

ů

1

Plastové profily

4

D

ě

licí p

ř

íčky

2

Spojovací materiál

pro montáž

Tak

Vhodný pro sk

ř

í

ňě

1000 mm

3 x A4 Filing frame

3 x A4 Rama kartotekowa

3 x A4 Záv

ě

sný kancelá

ř

ský rám

DAFR20 3 x A4

W (kg)

Order code

DAFR20-0503

4.38

Number of frames

1

Plastic extrusions

4

Dividers

2

Fixings for assembly

Yes

Suits cabinets

1200mm

DAFR20 3 x A4

W (kg)

Kód pro objednávání

DAFR20-0503

4,38

Počet rám

ů

1

Plastové profily

4

D

ě

licí p

ř

íčky

2

Spojovací materiál

pro montáž

Tak

Vhodný pro sk

ř

í

ňě

1200 mm

Notes:

• All plastic extrusions need to be cut to size

• Side panel thickness in cabinet must be 15-23mm

• If 1 x A4 slides (DB5517-1552) are used with

DAFR20-0501/0502/0503, reduce installation

width by 20mm

• Fixings for assembly included

• Frame: black epoxy coated steel

• Runners: black zinc plate finish

• Please refer to 2D CAD drawings for

dimensional tolerances

Uwagi:

• Wszystkie wytłoczki plastikowe musz

ą

być doci

ę

te

na wymiar

• Grubo

ś

ć bocznych

ś

cianek szafy musi wynosić

15 – 23 mm

• Je

ż

eli s

ą

stosowane prowadnice 1 x A4

(DB5517-1552) z DARF20-0501/0502/0503,

zmniejszyć szeroko

ś

ć monta

ż

ow

ą

o 20 mm

• Elementy zł

ą

czne do monta

ż

u w zestawie

• Rama: stal z czarn

ą

powłok

ą

epoksydow

ą

• Prowadnice: powierzcnia ocynkowana w

kolorze czarnym

• Tolerancje wymiarów zawieraj

ą

rysunki 2D CAD

Poznámky:

• Všechny plastové profily je t

ř

eba p

ř

i

ř

íznout na míru

• Tlouš

ť

ka boční st

ě

ny sk

ř

ín

ě

musí být 15 – 23 mm

• Pokud jsou použity výsuvy 1 x A4 (DB5517-1552)

s DAFR20-0501/0502/0503, snižte instalační ší

ř

ku

o 20 mm

• Spojovací materiál je součástí dodávky

• Rám: černá epoxidem potažená ocel

• Vedení: černý pozinkovaný povrch:

• Rozm

ě

rové tolerance najdete na 2D CAD

výkresech

DAFR20 3 x A4

W (kg)

Kod zamówienia

DAFR20-0503

4,38

Liczba ram

1

Wytłoczki plastikowe

4

Separatory

2

Elementy zł

ą

czne

do monta

ż

u

Tak

Pasuje do korpusów

1200mm

970.0 MAX

954.0 MIN

A4

288.0

17.8

1170.0 MAX

1154.0 MIN

A4

288.0

17.8